Vertegenwoordiging

Directe en indirecte vertegenwoordiging

Bij vertegenwoordiging zijn altijd twee partijen betrokken:

  • De vertegenwoordigde, de belanghebbende. Hij heeft zeggenschap over de goederen en neemt het initiatief om aan de goederen een douanebestemming te geven. De belanghebbende is de importeur, de exporteur of de vergunninghouder voor een economische douaneregeling en is de opdrachtgever van de vertegenwoordiger.
  • De vertegenwoordiger, de douane-expediteur. Deze treedt op in opdracht van de vertegenwoordigde en is het aanspreekpunt voor de douane.

Directe en indirecte vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging bij het doen van een douaneaangifte betekent dat degene die de aangifte moet doen dit uitbesteedt aan zijn vertegenwoordiger. Er zijn twee vormen van vertegenwoordiging.

Directe vertegenwoordiging
Hierbij dient de douane-expediteur een aangifte in naam en voor rekening van de belanghebbende. De belanghebbende is de aangever en daarmee aansprakelijk voor de aangifte. In Nederland is directe vertegenwoordiging mogelijk bij invoer, uitvoer en wederuitvoer.

Download modelovereenkomst in het Nederlands (onderaan in de bijlagen zijn ook andere talen beschikbaar)

Indirecte vertegenwoordiging
Hierbij doet een douane-expediteur aangifte in zijn eigen naam, maar voor rekening van de belanghebbende. De douane-expediteur die als indirect vertegenwoordiger optreedt, is aangever en daarmee aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte.

Download modelovereenkomst in het Nederlands (onderaan in de bijlagen zijn ook andere talen beschikbaar)

De douane-expediteur doet aangifte in eigen naam, maar voor rekening van de opdrachtgever. In Nederland kun je indirecte vertegenwoordiging toepassen in alle douaneprocessen en handelingen op grond van de douanewetgeving. Echter komt deze vorm van vertegenwoodiging in Nederland niet vaak voor tussen twee in Nederland gevestigde ondernemingen. Indirecte vertegenwoodiging komt bijvoorbeeld voor wanneer goederen in Nederland geimporteerd dienen te worden maar de degene die de goederen wil aangeven niet in Nederland is gevestigd. Zowel de douane-expediteur als de opdrachtgever zijn in principe verantwoordelijk voor de douane en / of fiscale gevolgen van de aangifte. Als een aangifte tot een douaneschuld leidt bijvoorbeeld bij het in het vrije verkeer brengen van goederen, dan zijn zowel de douane-expediteur als de opdrachtgever aansprakelijk voor de invoerrechten en andere belastingen bij invoer.

 

Indirecte vertegenwoodiging Invoer Uitvoer Voorwaarde
Aangever (Declarant) X X Moet gelijk zijn aan Vertegenwoordiger
Vertegenwoordiger (Agent) X X Moet gelijk zijn aan Aangever
Houder van de regeling (Importer) X - Mag niet gelijk zijn aan Aangever
Exporteur (Exporter) - X Mag niet gelijk zijn aan Aangever
Geadresseerde (Consignee) X -  

 

 

 

 

 

* / X = verplicht, O = optioneel, - = niet toegestaan

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder