skipToContentskipToFooter

Sinds het afsluiten van het handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) blijkt dat bij nogal wat leden van evofenedex onduidelijkheid bestaat over hoe een Attest van Oorsprong werkt. Vooral bedrijven die regelmatig buiten de EU exporteren, worstelen hiermee. In dit artikel lees je meer over wat een Attest van Oorsprong is, hoe je deze opstelt en welke aandachtspunten hierbij om de hoek komen kijken.

Wat is een Attest van Oorsprong?

Een Attest van Oorsprong (schriftelijke verklaring / getuigschrift) is een preferentiële oorsprongsverklaring die een exporteur op zijn verkoopfactuur of ander handelsdocument (bijvoorbeeld een pakbon) plaatst. Op deze manier verklaart de exporteur dat de betreffende goederen voldoen aan de oorsprongsregels van de recent afgesloten handelsovereenkomst tussen de EU en het VK. Hiermee kunnen de producten van preferentiële oorsprong uit de EU vrij van invoerrechten in het VK worden ingevoerd.

Let op: EUR.1-certificaten kunnen niet gebruikt worden

Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en het VK sluit niet aan op bestaande handelsakkoorden van de EU met andere partnerlanden. Dit betekent dat een EUR.1-document niet gebruikt kan worden voor zendingen van en naar het VK. De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een handig overzicht waarin je in een oogopslag kunt zien welke oorsprongsdocumenten, vergunningen en verklaringen je nodig hebt voor de landen waarmee de EU preferentiële handelsovereenkomsten heeft afgesloten (voor VK zie voorbeeld 9).

Hoe stel je een Attest van Oorsprong op?

Exporteurs stellen zelf een Attest van Oorsprong op. Is het factuurbedrag hoger dan 6000 euro dan moet hij hiervoor eerst door zijn bevoegde autoriteit geregistreerd worden in het Registered Exporter System (REX-database) van de EU. Na registratie is de exporteur een zogeheten Registered Exporter en krijgt hij een uniek REX-nummer. Dit nummer moet vermeld worden in het Attest van Oorsprong. De tekst van het attest is wettelijk voorgeschreven; je mag hiervan niet afwijken. Bovendien is de exporteur verantwoordelijk voor de juistheid van het attest. Hij moet in staat zijn op verzoek van de douaneautoriteiten de onderliggende bewijsstukken (zoals een leveranciersverklaring) te overleggen waarmee de preferentiële oorsprong kan worden aangetoond.

De officiële tekst van het Attest van Oorsprong is te vinden op de website van de belastingdienst.

Aandachtspunten Attest van Oorsprong bij export naar het VK:

  1. Een Attest van Oorsprong mag je alleen gebruiken als je echt kunt bewijzen dat jouw goederen aan de preferentiële EU oorsprong voldoen;
  2. Voor zendingen met een waarde boven de 6000 euro moet je het unieke REX-nummer in het Attest van Oorsprong vermelden;
  3. Voor zendingen tot 6000 euro, hoef je alleen het Attest van Oorsprong op de factuur te vermelden. Omdat er geen registratieverplichting is, is het niet nodig het REX-nummer te vermelden;
  4. Het Attest van Oorsprong mag op de verkoopfactuur of op een ander handelsdocument worden geplaatst;
  5. De verklaring kan afgegeven worden voor een of meerdere zendingen van identieke producten gedurende maximaal twaalf maanden.

Heb je vragen over het opstellen van een Attest van Oorsprong?

Ben je lid van evofenedex en heb je vragen over het opstellen of toepassen van een Attest van Oorsprong? Neem dan contact op met onze ledenservice. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex