skipToContentskipToFooter

Belangrijk voor succes op buitenlandse markten is de commerciële interpretatie van gegevens, de keuze van transport en verzekeringen, het invullen van de exportdocumenten en de te kiezen betalingswijzen.

Bij veel bedrijven kunnen niet alle exportwerkzaamheden gekoppeld worden aan een functie of medewerker. De export-binnendienst - ook wel customer service genoemd - is in staat administratieve knelpunten te verhelpen, alsmede financiële zaken te onderkennen en te behandelen. Tevens heeft de exportbinnendienstmedewerk(st)er enig inzicht in juridische aangelegenheden. Mede hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de efficiency van de bureauwerkzaamheden bij export.

Taken van een binnendienstmedewerk(st)er kunnen zijn:

 • Bijdragen aan marktoriëntatie d.m.v. gegevensverzameling en deskresearch.
 • Informatie verkrijgen over en op de hoogte blijven van overheidsmaatregelen in exportmarkten m.b.t. importbepalingen, invoerheffingen en rechten.
 • Het aangeven van de consequenties hiervan op export in het algemeen en exporttransacties in het bijzonder voor die landen waar beperkingen gelden.
 • Het systematisch vastleggen van commerciële informatie over markten, concurrenten, producten enz.
 • Het verkrijgen van informatie over tussenpersonen en afnemers.
 • Kennis hebben van algemene voorwaarden en leveringscondities, specifiek ICC Incoterms® 2020 en betalingscondities.
 • Overzien van de consequenties bij gebruik van leverings- en betalingscondities (risico bepaling).
 • Berekening van exportprijzen op basis van berekende exportkosten.
 • Bepaling van de verpakking en de organisatie van het transport.
 • Kennis hebben van het interne exportbeleid (eventuele algemene verkoopvoorwaarden).
 • Kennis hebben van de interne procedures die van belang zijn voor de afwikkeling van exporttransacties.
 • Het samenstellen van exportoffertes.
 • De orderverwerking.
 • Kennis van gegevensverwerkende systemen.
 • Gereedmaken en controle van transport-, douane- en bankdocumenten en overige documenten.
 • Het informeren van buitenlandse relaties.
 • Zorgdragen voor c.q. uitvoeren van de documentenlogistiek.
 • Afsluiten van verzekeringen, zoals transport- en exportkredietverzekering.
 • Actieve ondersteuning van de buitendienstmedewerkers.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex