skipToContentskipToFooter

Koopt goederen en verkoopt deze, volgens zijn eigen beleid

De importeur, oftewel de distributeur, koopt goederen voor eigen rekening en risico van een exporteur en verkoopt deze, in meer of mindere mate volgens zijn eigen beleid, door aan zijn eigen afnemers. De importeursfunctie houdt in, dat hij als grossier of als detaillist goederen die in het buitenland zijn vervaardigd, met verrekening van eventuele invoerrechten en belastingen en met eigen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan artikel- en verpakkingsvoorschriften, in het binnenlandse handelsverkeer brengt.

Ook de activiteit zelf kan in verschillende vormen voorkomen en het is goed, om dit bij het zoeken naar een geschikte importeur voor ogen houden.

 • er zijn importspecialisten die uitsluitend díe artikelen verhandelen - in een zeer beperkte branche of met een algemeen assortiment - die zij in het buitenland hebben aangekocht. Het visitekaartje "importer" geldt voor alle items van hun prijslijst of catalogus;
 • er zijn handelaren - logischerwijze vrijwel steeds grossiers - die ter aanvulling van het binnenlandse assortiment een aantal producten ook uit den vreemde betrekken;
 • er zijn tenslotte de grote distributie-organisaties - soms zelfs verkoopafdelingen van lokale producenten - die zich importeurs noemen.

Belangrijke kenmerken van een importeur

 • is de koper, eindafnemer van de exporteur, de verdere marktintroductie - afnemerskeuze, prijsstelling, reclame e.d. - is in principe voor zijn verantwoording;
 • hij vormt vaak een extra schakel in de distributieketen, die een eigen marge in de totale prijsstelling uitmaakt;
 • beschikt over een grote markt- en artikelkennis;
 • is voorraadhoudend, dus snelle levering is mogelijk. Kan een deel van de lokale after sales service overnemen.
 • werkt vaak o.b.v. exclusiviteit, dus mag geen concurrerende producten verkopen.

Importeursovereenkomst

Het is van belang om in een schriftelijke overeenkomst duidelijk vast te legen wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Onderstaand een opsomming van belangrijke clausules die in een overeenkomst met een importeur opgenomen kunnen worden.

 • Werkingsbereik van de overeenkomst
 • Rechten en plichten van de exporteur
 • Geheimhouding
 • Non-concurrentie bepalingen
 • Minimum omzetverplichting en/of minimum afnameverplichting
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Garantie/productaansprakelijkheid
 • Duur en inwerkingtreding van de overeenkomst
 • Rechten van industrieel eigendom (niet overdraagbaar)
 • Beëindiging van de overeenkomst
 • In acht te nemen opzegtermijn en het recht op schadevergoeding
 • Rechtsgevolgen na beëindiging overeenkomst
 • Rechtskeuze
 • Bevoegde rechter/arbitrage
 • Commerciële ondersteuning d.m.v. training, promotie, buitendienst, beursdeelname, reclame, etc.

Let op: je dient ook rekening te houden met het Europese mededingingsrecht. Dit kan spelen bij bijvoorbeeld het exclusief aanstellen van een importeur, het opleggen van non-concurrentiebedingen e.d.

Vragen over internationaal ondernemen?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder

Peter evofenedex