skipToContentskipToFooter

Dossier Oekraïne

De inval in Oekraïne heeft enorme consequenties voor het goederenvervoer. Transportvergunningen voor Rusland, Oekraïne en Belarus (Wit-Rusland) worden vooralsnog door de NIWO afgegeven. Onduidelijk is of grensovergangen toegankelijk zijn. De situatie kan snel wijzigen. Raadpleeg voor de meest actuele informatie over wegvervoer het crisisplatform van de IRU.

Wij raden af om richting Rusland, Oekraïne en Belarus goederen te (laten) vervoeren vanwege de gevaarlijke en snel veranderende omstandigheden ter plaatse. Voor humanitair transport dat bestemd is voor Rusland, Oekraïne of Belarus gelden richtlijnen en soms vrijstellingen. Een overzicht:

Algemene richtlijnen

 • Er zijn geen specifieke documenten nodig, maar een globale inventarislijst van de goederen is aan te raden om het humanitaire karakter daarvan aan te geven.
 • Het is aan te bevelen om correspondentie met een geadresseerde partij (bijvoorbeeld een ziekenhuis of opvanginstelling) of met een hulporganisatie, zoals het Rode Kruis, mee te brengen.
 • Er geldt een Europese tachograafvrijstelling voor humanitair transport.
 • De Arbeidstijdenwet is van toepassing voor de werknemer, bijvoorbeeld de chauffeur.

Vrijstellingen rond gevaarlijke stoffen:

 1. Zitten bij de hulpgoederen gevaarlijke stoffen, zoals deodorant in spuitbussen, lucifers of lithiumbatterijen, dan valt dit vervoer onder de ADR-voorschriften, de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Meestal zal het gaan om gevaarlijke stoffen in kleinverpakking, deze vallen dan onder de zogeheten Limited Quantity-vrijstelling. Deze vrijstelling kent een aantal ADR-voorschriften. 
 2. Een andere vrijstelling geldt als  je een beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen per voertuig vervoert. Dit is de 1000-puntenregeling. Blijft de totale hoeveelheid onder  de grens van 1000 punten, dan moet de chauffeur aantoonbare basiskennis hebben van het ADR.
 3. Voor het vervoer van lithiumbatterijen kan de bijzondere bepaling 188 van het ADR van toepassing zijn. Er gelden dan beperkte ADR-voorschriften.

Als je deze 3 vrijstellingen niet kunt toepassen, gelden alle voorschriften van het ADR.  Lees hier meer over de ADR-vrijstellingsregelingen. 

Vrijstelling van Code 95-verplichting

Een chauffeur heeft geen Code 95 op zijn rijbewijs nodig als hij een voertuig bestuurt dat ingezet is voor humanitair transport. Meer informatie over de Code 95-vrijstellingen is te vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Vrijstelling van tol

Duitsland

Voor Duitsland geldt een tolvrijstelling voor hulptransporten. Meer informatie over de vrijstelling staat op deze website. Het betekent concreet dat je voor humanitair transport geen registratie vooraf hoeft te doen om voor tolvrijstelling te aanmerking te komen. 

Polen

Het Poolse ministerie van Infrastructuur heeft  voertuigen en konvooien met humanitaire hulpgoederen vrijgesteld van het e-TOLL-systeem. Elke instelling of organisatie die van plan is met een humanitair voertuig of konvooi over het grondgebied van Polen te rijden, wordt verzocht dat ministerie per e-mail de volgende informatie te verstrekken:

 • Aantal voertuigen;
 • Kenteken(s) van de voertuigen;
 • Vermelding van het land waar het voertuig is geregistreerd;
 • Indien mogelijk: bij benadering de periode van doorreis over het grondgebied van Polen (in beide richtingen).

Frankrijk

Het Franse ministerie van Vervoer heeft humanitaire hulpkonvooien vrijgesteld van tol in Frankrijk.  De  instantie die het hulpkonvooi organiseert, moet de Franse ASFA een e-mail sturen. Hierin vraagt ze een pas waarmee de chauffeur de Franse tol op de geplande route kan betalen. Er gelden andere regels als het humanitair transport alleen binnen Frankrijk plaatsvindt.  

Hongarije

In Hongarije kun je een tolvrijstelling voor vrachtauto’s van meer dan 3,5 t rechtstreeks aanvragen bij de bevoegde Hongaarse autoriteit. Het verzoek met omschrijving van het transport stuur je naar dit e-mailadres en een cc naar dit e-mailadres (Departement voor Internationale Betrekkingen van MoI NDGDM).

Oostenrijk

De tolvrijstelling in Oostenrijk geldt voor alle hulpgoederen aan Oekraïne en geldt voor onbepaalde tijd. Voor toekomstige transporten moet je voor aanvang van de reis een tolvrijstelling aanvragen en een bevestiging hiervan krijgen; voor al gemaakte reizen kun je restitutie van de tol aanvragen. Op  de website van ASFINAG staan instructies hoe je vrijstelling voor tol bij humanitair transport kunt krijgen. 

Tsjechië

Voor Tsjechië is er een tolvrijstelling voor voertuigen van meer dan 3,5 ton in het geval van vervoer van humanitaire hulp naar Oekraïne door voertuigen die in de Tsjechische Republiek en in het buitenland zijn geregistreerd. Deze vrijstelling geldt voor zowel de heen- als terugreis.
 

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex