Export subsidies

Als je wilt exporteren zijn er verschillende mogelijkheden hiervoor subsidie te ontvangen. Door deze subsidie probeert de Nederlandse overheid de export aan te moedigen. De subsidies gelden meestal voor speciale producten of voor de export naar specifieke landen/werelddelen en hebben veelal een vastgestelde geldigheidsduur. Er zijn ook Europese regelingen, programma’s en subsidies beschikbaar.

De huidige subsidieregelingen zijn te vinden via de volgende sites:

  • Agentschap NL: alle regelingen en programma’svoor bedrijven of organisaties.
  • Antwoord voor bedrijven: alle regels en subsidies voor internationaal ondernemen van de Nederlandse overheid. Tevens is er informatie te vinden over Europese regelingen.

Subsidie aanvragen

Als u subsidie aanvraagt dan moet u er rekening mee houden dat dit veel tijd kost. Het is daarom van groot belang om de aanvraag tijdig in te dienen. Het proces begint al met het uitzoeken voor welke subsidieregelingen u in aanmerking komt. Wees daarbij inventief en vraag u daarbij in de meest brede zin af welke bedrijfsactiviteiten in aanmerking komen. Het kan geen kwaad om de ‘grenzen’ van de regelingen op te zoeken. Als u een mogelijke subsidie heeft gevonden dan dient u een goed onderbouwde aanvraag in te dienen. Daarbij is het belangrijk om de voorschriften precies op te volgen. De behandeling daarvan door de overheid neemt vervolgens ook enige tijd in beslag. Dat proces kunt u enigszins versnellen door zelf actief achter de subsidie aan te gaan.

Voor assistentie kun je terecht bij evofenedex-subidie. evofenedex-subsidie biedt de evofenedex-leden vanuit hun jarenlange ervaring specialistische hulp bij het verwerven van subsidies.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder