skipToContentskipToFooter

Zijn de goederen gereed voor verzending of reeds verzonden, dan kan men overgaan tot het maken van de factuur. 

De opmaak van een factuur is niet vrijblijvend. Je dient een aantal wettelijke basisregels goed in acht te nemen.

Functie van de factuur

Een factuur is een multifunctioneel document dat kan dienen als:

 • een rekening voor geleverde goederen / diensten;
 • een werkdocument voor het maken van uitvoerdocumenten, verzendinstructie, transportdocumenten, afsluiten transportverzekering;
 • bijlage bij aanvraag uitvoervergunning;
 • certificaat van oorsprong nà legalisatie door Kamer van Koophandel en eventueel een consulaat;
 • bijlage bij bankdocumenten;
 • bijlage bij uitvoerdocumenten;
 • bijlage bij inklaringsdocumenten.

Welke gegevens dient een factuur te bevatten:

 • het woord "factuur" (of de vertaling hiervan, bijvoorbeeld Invoice of Rechnung);
 • uw firmanaam en overige bedrijfsgegevens (incl. BTW of fiscaal nummer);
 • naam en volledig adres van de koper (incl BTW of fiscaal nr.);
 • afleveringsadres indien afwijkend van adres koper.
 • factuurnummer en factuurdatum;
 • referentienummer van aankoop order en of interne order;
 • verpakkingseenheden, gewicht – volume eenheid per artikel;
 • hoeveelheid en prijs per eenheid + totaalbedrag;
 • omschrijving van de goederen diensten (evt. met verwijzing naar de offerte of proforma-factuur);
 • eventueel verwijzing naar een L/C en de daarbij behorende omschrijvingen;
 • hoeveelheid en prijs; valutasoort
 • leveringsconditie;vervoerswijze, aanvangsdatum vervoer en indien mogelijk identificatie vervoermiddel;
 • betalingsconditie;
 • eventueel gevarenklasse;
 • handtekening indien vereist. (Advies: laat exportfacturen ondertekenen door een bevoegd persoon; baat het niet, dan schaad het niet).

Afhankelijk van het land van bestemming:

 • dient nagegaan te worden of de factuur een waarmerking behoeft (zie hierboven);


Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex