Pro-forma factuur

Als de klant tevreden is met wat er in de offerte staat en wanneer beide partijen tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klant een order plaatsen.

Bij een internationale transactie zal de klant vaak om een proformafactuur vragen, op grond waarvan hij invoer- en deviezenvergunningen kan verkrijgen. Dit is echter niet voor alle landen nodig.

Het verschil met een echte factuur is dat op een proformafactuur de datum van verzending en de naam van de transporteur niet vermeld zijn. Er moet duidelijk op vermeld staan dat het om een proformafactuur gaat. Deze factuur is 'voor de vorm' en hoeft dus ook niet betaald te worden. Als de order ontvangen is, begint de uitvoering van het werk. Eerst moet de order met de offerte worden vergeleken en moet gekeken worden of de overeengekomen betalingsvoorwaarden kloppen, net als de afgesproken prijs en de valuta waarin betaald wordt. Op basis van de proformafactuur kan de klant, als dit afgesproken is, een documentair accreditief bij zijn bank openen. Met de orderbevestiging wordt in de regel een proformafactuur meegezonden, al dan niet gelegaliseerd door de Kamer van Koophandel en het consulaat. De proformafactuur wordt uitgeschreven op het formulier van de handelsfactuur, met in de kop de vermelding ' pro forma'.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder