skipToContentskipToFooter

Zorgvuldigheidsverklaring nodig om goederen op Europese markt te krijgen

De nieuwe ontbossingsverordening EUDR (EU Deforestation Regulation) verbiedt in de Europese Unie de in- én uitvoer van producten die bijdragen aan ontbossing. Dit verbod treft niet alleen de houtindustrie, maar ook handel in grondstoffen zoals cacao, koffie, rubber, palmolie en soja. 

Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is het voorkomen van ontbossing en bosdegradatie. De wetgeving streeft er ook naar om de bestaansmiddelen veilig te stellen van miljoenen mensen, onder wie inheemse volkeren en lokale gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van bosecosystemen.

Zorgvuldigheidsverklaring verplicht

Alleen goederen met een zogeheten zorgvuldigheidsverklaring mogen in de Europese Unie (EU) op de markt worden gebracht. De eisen aan de zorgvuldigheidsverklaring hangen af van het risiconiveau van het land waar de goederen vandaan komen. In Brussel wordt een Europees benchmarksysteem opgezet dat landen in een laag, standaard of hoog risico indeelt. Het risiconiveau bepaalt welke controles bedrijven en nationale toezichthouders moeten uitvoeren.

De zorgvuldigheidsverklaring bevat grotendeels dezelfde informatie als de douaneaangifte. Daarnaast moet je geolocaties opnemen. De controlerende instantie, in Nederland de NVWA, kijkt hierbij vooral naar het raamwerk dat je hebt, met daarin de procedures en maatregelen die je neemt om aan te tonen dat je ontbossingsvrije producten hebt. Dit heet ook wel het stelsel van zorgvuldigheid. Je moet het bewijsmateriaal 5 jaar bewaren. Daarnaast moet je het jaarlijks evalueren en bijstellen en dat leg je ook vast.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex