skipToContentskipToFooter

Ontbossingswet is nog lang niet voor iedereen duidelijk

Vanaf 1 januari 2025 is het al zover. Dan is de handel in producten als koffie en rubber die afkomstig zijn van ontbost land verboden in de Europese Unie. Antwoorden op de vijf meestgestelde vragen over de ontbossingsverordening.

Het onderwerp ontbossing blijft de gemoederen bezighouden. evofenedex heeft daarom twee werkgroepen in het leven geroepen. Dit met als doel om bedrijven zo goed mogelijk voor te bereiden op de implementatie van de ontbossingswet, ook wel EUDR genoemd. In deze werkgroepen kwam een aantal veelvoorkomende vragen naar boven die we graag delen met onze achterban, dus ook met jou. Zodat alle bedrijven zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de ontbossingswet.

1. Wie moet zich aan de EUDR houden?

De EUDR geldt voor alle marktdeelnemers en handelaren die onder de verordening vallende producten of grondstoffen in de EU willen produceren of importeren, of vanuit de EU willen exporteren, met als doel om deze weer in de handel te brengen. De EUDR geldt zowel voor grote als kleine ondernemingen, en zelfs voor eenmanszaken.

2. Hoe zit het met de eisen die de EUDR stelt aan een marktdeelnemer en handelaar? Zit daar nog een verschil tussen?

Ja. Ondernemers worden ingedeeld in twee groepen: marktdeelnemers en handelaren. De EUDR stelt aan een marktdeelnemer meer eisen dan een handelaar. Dat komt doordat handelaren producten en grondstoffen gebruiken die eerder in de keten al zijn getoetst aan zorgvuldigheid. Marktdeelnemers moeten zelf een stelsel van zorgvuldigheid opzetten. Handelaren kunnen zorgvuldigheidsverklaringen van hun leveranciers gebruiken. Uitzondering is de grote handelaar. Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor marktdeelnemers.

Trade Compliance Congres 2024

Het bedrijfsleven klaagt regelmatig over de groeiende regeldruk. Denk aan de CBAM, de CSRD, de ontbossingswet en de toenemende sancties. Hoe jij hier als organisatie mee aan de slag gaat is het centrale thema van het Trade Compliance Congres op 12 juni in Veenendaal.

Beeld TC congres 2024_web.jpg

3.  Om welke producten gaat het?

Er vallen zeven producten onder de verordening: vee, cacao, koffie, palmolie, rubber, soja en hout. En daarnaast veel afgeleide producten, zoals vlees, leer, chocola, houtproducten, papier en glycerol. In de verordening is een lijst opgenomen met nummers uit de gecombineerde nomenclatuur (GN-nummers) waarvoor het verbod geldt. Staat een artikel niet in deze lijst, dan valt dat niet onder de ontbossingswet.

Lijst met goederen die onder de ontbossingswet vallen.

4. Hoe zit het met het opnieuw importeren van een EUDR-product? Wat zijn mijn verplichtingen met het oog op een due diligence-verklaring als ik een product opnieuw importeer dat eerder vanuit de EU is geëxporteerd?

Als een marktdeelnemer (of handelaar die geen kleinbedrijf is) een product dat eerder is geëxporteerd opnieuw importeert en dit onder de douaneregeling ‘in het vrije verkeer brengen’ plaatst, gelden dezelfde verplichtingen als wanneer het product voor de eerste keer op de markt komt. Bij export verliest het EUDR-product zijn douanestatus van ‘Uniegoed’. Dat relevante product wordt dan als een nieuw product beschouwd wanneer het wordt vervangen of opnieuw op de markt wordt aangeboden. Reeds bestaande due diligence-verklaringen kunnen de marktdeelnemers natuurlijk wel helpen bij het uitoefenen van due diligence.

5. Wat zijn de criteria voor ‘producten met een verwaarloosbaar risico’?

‘Verwaarloosbaar risico’ verwijst naar het risiconiveau dat van toepassing is op EUDR-producten die op de markt worden gebracht of worden geëxporteerd. Het risiconiveau is gebaseerd op een volledige beoordeling van productspecifieke en algemene informatie. Indien passende verzachtende maatregelen zijn genomen, geven deze grondstoffen of producten geen aanleiding tot bezorgdheid dat ze niet voldoen. Het element ‘verwaarloosbaar risico’ is niet van toepassing op grondstoffen (er is geen ‘risicostatus’ per grondstof in de ontbossingswet).

Deelnemen aan een van de twee ontbossingswerkgroepen?

Is jouw organisatie lid van evofenedex en raakt de EUDR-wetgeving jouw bedrijf? Neem dan deel aan een van onze twee werkgroepen. De ene werkgroep is voor handels- en productiebedrijven, de andere voor logistiek dienstverleners. De werkgroepen komen in een vaste samenstelling bij elkaar (offline en online). De deelnemers helpen elkaar om tot implementatie van de wetgeving te komen. Meer informatie is te krijgen bij onze ledenservice Internationaal Ondernemen. Wil je je direct aanmelden voor een werkgroep? Klik dan op de onderstaande button en stuur een berichtje aan de ledenservice internationaal ondernemen. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex