skipToContentskipToFooter

Je kunt in jouw algemene voorwaarden opnemen dat bij geschillen wordt afgeweken van de volgens de wet bevoegde rechter. Je kunt in plaats hiervan kiezen voor:

  • een bindend advies
  • arbitrage
  • beslechting van een geschil door een nader genoemde Rechtbank of Kantongerecht

Bij consumentenovereenkomsten is het verstandig om de wederpartij een bedenktijd te geven als je zo’n beding hanteert.


Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex