skipToContentskipToFooter

Tot aan het moment van aanvaarding kun je de offerte herroepen

Je kunt de offerte schriftelijk of elektronisch uitbrengen. Tot aan het moment van aanvaarding kun je de offerte herroepen. Een offerte bevat:

  • een dagtekening
  • een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden
  • de wijze van betaling

Geldigheidsduur

Je kunt in de algemene voorwaarden opnemen dat aanbiedingen een bepaalde geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld van een aantal weken. Heeft de wederpartij binnen die tijd niet ingestemd, dan vervalt het aanbod.

Na acceptatie nog intrekken

Als je in de algemene voorwaarden opneemt dat alle offertes vrijblijvend worden gedaan, kun je het aanbod na acceptatie door de wederpartij nog intrekken.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex