skipToContentskipToFooter

De wet bepaalt dat een overeenkomst bij wanprestatie kan worden ontbonden. Als een belangrijke contractuele verplichtingen duidelijk niet na wordt gekomen, voldoet een simpel briefje om de overeenkomst te ontbinden. Je hoeft dit recht niet te omschrijven in jouw contract of algemene voorwaarden.

In jouw algemene voorwaarden of contract kun je wel een aantal gronden opnemen die onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen. Denk hierbij aan:

  • surséance van betaling
  • faillissement
  • stilleggen of liquideren van de onderneming
  • overname door een concurrerende onderneming

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex