Levertijd

Neem in de algemene voorwaarden het beding op dat de genoemde levertijden geen fatale termijn omvatten.

Zo voorkom je dat jouw klant bij een (geringe) overschrijding schadeloosstelling kan vorderen.

Overmachtclausule

Jouw aansprakelijkheid voor niet (tijdig) leveren kun je ook beperken met een overmachtclausule. Deze overmachtclausule moet op de bedrijfsvoering aansluiten en waar mogelijk rekening houden met de specifieke risico's die de nakoming door jouw bedrijf kunnen verhinderen. Doe je een beroep op de overmachtclausule, dan moet je wel kunnen onderbouwen dat het risico ook inderdaad onder de bepaling valt.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder