Soorten logistieke dienstverleners

Je kunt er voor kiezen om alleen jouw transport uit te besteden. Maar ook de opslag, verpakking en distributie kun je aan anderen overlaten.

Soms is het onduidelijk met welk type dienstverlener je te maken hebt, omdat een bedrijf de ene keer als expediteur en de andere keer als vervoerder optreedt. Wij adviseren je dan ook om dit duidelijk in de opdrachtbevestiging te benoemen.

De algemene voorwaarden bepalen de verhouding tussen jou en de logistieke dienstverlener. De voorwaarden hangen af van de diensten die voor jou worden verricht. Let op: er zijn grote verschillen in wie het risico draagt als er iets mis gaat in de dienstverlening.

Soorten logistieke dienstverleners:

  • vervoerders
  • expediteurs
  • physical distributors

De vervoerder

Een vervoerder is een bedrijf dat het transport van jouw goederen uitvoert. Als de goederen beschadigd, te laat of helemaal niet aankomen, kun je de vervoerder daarop aanspreken. Een vervoerder mag gebruik maken van een ander transportbedrijf, een ondervervoerder. In het kader van de efficiëntie komt dit in de praktijk nog wel eens voor. De (hoofd-)vervoerder blijft echter jouw aanspreekpunt in geval van schade. Als je dat wilt, kun je met de vervoerder afspreken dat hij geen ondervervoerders inschakelt.

Let op: vooral wanneer er een ondervervoerder is ingeschakeld, is het onderscheid met een expediteur lastig te maken.

De expediteur

De expediteur voert een transport niet zelf uit, maar bemiddelt slechts tussen jou en de vervoerder. Als bemiddelaar moet de expediteur zijn best te doen om de transportopdracht weg te zetten en waar nodig de vervoerder begeleiden in zijn taak. De expediteur is echter niet verantwoordelijk voor fouten van de vervoerder, zoals een (hoofd-)vervoerder dat wel is voor een ingeschakelde ondervervoerder. Een expediteur neemt soms wel wat taken op zich. Vaak gaat het hierbij om het verzorgen van vervoer- en/of douanedocumenten.

Physical distributors

De physical distributor biedt een breed scala aan logistieke diensten. Niet alleen vervoer, maar ook opslag en distributie van goederen, assemblage, facturering en etikettering.

Het uitbesteden van deze activiteiten heeft verregaande consequenties. De physical distributor moet bijvoorbeeld jouw klanten precies zo bedienen als jij dat wilt. Het is daarom belangrijk afspraken met een physical distributor goed vast te leggen. Bestaat er eenmaal een goede samenwerking, dan neemt een physical distributor je veel werk uit handen, waardoor je kan concentreren op jouw kernactiviteiten.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder