Bijtelling en BTW

Als ondernemer mag je de btw die je betaald hebt over de autokosten, in mindering brengen op jouw aangifte.

Dat mag niet voor de met de auto gereden privékilometers. Daarover moet je de btw terugbetalen door een correctie in het laatste aangiftetijdvak van een kalenderjaar. Niet alle autokosten zijn belast met omzetbelasting. Daarom is het correctiepercentage geen 19 procent, maar 12 procent over het bedrag van de bijtelling.

Je kunt op de btw-correctie een bedrag in mindering brengen van 19/119 deel van de vergoeding die de werknemer aan jou betaalde.

Je hoeft de BTW voor privégebruik alleen te corrigeren als met de auto ook echte privé kilometers (meer dan 500 km per jaar) worden gereden. Als de auto alleen voor zakelijke ritten en woon-werkverkeer wordt gebruikt, kan de correctie achterwege blijven. In het verleden (voor 2008) moest de BTW ook voor woon werkkilometers worden gecorrigeerd omdat deze voor de omzetbelasting als privé kilometers werden beschouwd. Sinds een aantal jaren is dat echter niet meer nodig omdat aansluiting is gezocht bij de regels voor de inkomsten- en loonbelasting. Een btw correctie volgt dus alleen als er ook bijtelling wordt ingehouden op het salaris van de werknemer.

Btw-correctie vóór 2008

In de jaren 2004 tot 2008 werd woon-werkverkeer voor de omzetbelasting aangemerkt als privégebruik. Hierdoor werd de vrijstelling van 500 km bijna altijd overschreden.

De btw correctie was bij privégebruik door

 • een zelfstandige: 12 procent van de waarde van het privégebruik
 • een werknemer: 12 procent van 25 procent van de catalogusprijs van de auto
 • een werknemer voor uitsluitend woon-werkverkeer: 12 procent van 10 procent van de catalogusprijs van de auto

 

  Onze bedrijfsjurist Peter
  Contact

  Advies nodig of vragen?

  Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder