Bijzondere regelingen

De bijtelling voor personen- of bestelauto's is een 'forfaitaire' regeling. Dit betekent dat het 'voordeel' wordt geschat. Het werkelijke voordeel speelt geen rol. De bijtelling wordt uitgedrukt in een percentage van de waarde van de auto.

Servicebestelauto's

Voor een bestelauto die door zijn aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer geldt niet de forfaitaire bijtelling, maar de 'waarde van het werkelijk genoten voordeel'. Dat voordeel wordt uitgedrukt in een bedrag per kilometer. Dit bedrag is niet vooraf bepaald en afhankelijk van het (soort) voertuig.

Vrachtauto's en motoren

Voor vrachtauto's en motoren geldt niet de forfaitaire bijtelling, maar de 'waarde van het werkelijk genoten voordeel'. Dat voordeel wordt uitgedrukt in een bedrag per kilometer. Dit bedrag is niet vooraf bepaald en afhankelijk van het (soort) voertuig.

Geen bijtelling

Over de fiscale bijtelling wordt geen belasting geheven als je bewijst dat je de personen- of bestelauto minder dan 500 km per kalenderjaar privé gebruikt. Ook zijn er auto's waarvan de Belastingdienst aanneemt dat deze niet privé gebruikt worden.

Verder geldt er een vrijstelling of een lager bijtellingspercentage voor (zeer) zuinige bestelauto’s. Meer hierover lees je op de pagina 'Hoeveel bedraagt de bijtelling'.

Woon-werkverkeer

Vanaf 2004 is woon-werkverkeer zakelijk gebruik. Onduidelijk is nog of woon-werkverkeer tijdens de lunch als privé of zakelijk gebruik wordt aangemerkt.

Bijtelling autobranche

Werknemers in de autobranche maken wisselend gebruik van auto's. Daardoor is het moeilijk om de bijtelling wegens het privé-gebruik vast te stellen. Er is daarom een speciale grondslag opgesteld om de bijtelling op een praktische manier vast te stellen. Deze is opgenomen in de 'Handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche'. De handreiking kun je downloaden van de website van de Belastingdienst.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder