Hoeveel bedraagt de bijtelling

De bijtelling wordt uitgedrukt in een percentage van de catalogusprijs of van de werkelijke waarde van de personen- of bestelauto.

De berekende bijtelling wordt verminderd met de vergoeding die de werknemer voor het privégebruik betaalde aan het bedrijf. Over het verschil wordt de belasting berekend. Als de vergoeding hoger is dan de bijtelling wordt de bijtelling nihil.

Percentage bijtelling in 2012 t/m 2015

Vanaf 1 juli 2012 worden de CO2-grenzen van de lagere bijtellingspercentages aangescherpt. De aanscherping geldt alleen voor degenen die in een leaseauto rijden die op of na 1 juli 2012 voor het eerst op naam is gezet. Zij blijven vijf jaar lang het dan geldende bijtellingspercentage betalen ook al worden de normen in de tussentijd aangescherpt..

De datum waarop een auto voor het eerst op naam is gesteld, bepaalt welke CO2 eisen gelden en dus welk bijtellingspercentage geldt. Als een auto in 2014 voor het eerst op naam wordt gezet, moet de leaserijder dus kijken naar de CO2 grenzen van 2014 om zijn bijtellingspercentage te bepalen.

Als een kenteken voor 1 juli 2012 voor het eerst op naam is gesteld en de werknemer voor deze datum al in de auto reed, geldt voor hem of haar nog de regeling van 2011. Dit geldt ook als de werknemer de auto op een later moment (dus vanaf 1 juli 2012) voor het eerst is gaan gebruiken.

Als de lease-auto van eigenaar wisselt, bijvoorbeeld omdat een leasemaatschappij failliet gaat en deze door een andere maatschappij wordt overgenomen, heeft dat geen gevolgen voor het bijtellingspercentage dat de werknemer betaalt als hij of zij in de auto blijft rijden.

De COgrenzen voor 14% bijtelling zijn als volgt:
1 juli 2012: 91 gram (diesel), 102 gram (benzine)
2013: 88 gram (diesel), 95 gram (benzine)
2014: 86 gram (diesel), 89 (benzine)
2015: 83 gram (diesel en benzine)

De COgrenzen voor 20% bijtelling zijn als volgt:
1 juli 2012: 114 gram (diesel), 132 gram (benzine)
2013: 112 gram (diesel), 124 gram (benzine)
2014: 111 gram (diesel), 112 gram (benzine)
2015: 110 gram (diesel en benzine)

Percentage bijtelling in 2010 en 2011

De bijtelling bedraagt:

  • 25 procent van de (catalogus)waarde van de auto
  • 20 procent van de (catalogus)waarde van een dieselauto met CO2-uitstoot van minder dan 116 gr/km of een benzineauto met CO2-uitstoot van minder dan 140 gr/km
  • 14 procent van de (catalogus)waarde van een dieselauto met CO2-uitstoot van minder dan 95 gr/km of een benzineauto met CO2-uitstoot van minder dan 110 gr/km

Er zijn (nog) geen bestelauto's die aan de genoemde uitstootnormen voldoen.

Geen bijtelling

Er is tot 1 januari 2016 geen bijtelling voor personen- of bestelauto's met een CO2-uitstoot van 50 gr/km of minder.

Percentage bijtelling in 2009

De bijtelling bedraagt:

  • 25 procent van de (catalogus)waarde van de auto
  • 20 procent van de (catalogus)waarde van een dieselauto met CO2-uitstoot van minder dan 116 gr/km of een benzineauto met CO2-uitstoot van minder dan 140 gr/km
  • 14 procent van de (catalogus)waarde van een dieselauto met CO2-uitstoot van minder dan 95 gr/km of een benzineauto met CO2-uitstoot van minder dan 110 gr/km

Er zijn (nog) geen bestelauto's die aan de genoemde uitstootnormen voldoen.

Percentage bijtelling in 2008

De bijtelling bedraagt:

  • 25 procent van de (catalogus)waarde van de auto
  • 14 procent van de (catalogus)waarde van een dieselauto met CO2-uitstoot van minder dan 95 gr/km of een benzineauto met CO2-uitstoot van minder dan 110 gr/km

Percentage bijtelling tot 2008

Vanaf 2004 tot 2008 was de bijtelling 22 procent van de catalogusprijs. In de jaren daarvoor was de bijtelling afhankelijk van het aantal kilometers dat jaarlijks privé werd gereden.

Bijtelling auto's ouder dan 15 jaar

Voor personen- of bestelauto's die ouder zijn dan 15 jaar wordt de bijtelling berekend over de waarde van de auto in het economische verkeer, de werkelijke waarde. Deze bepaalt je bijvoorbeeld aan de hand van de aanschafprijs plus eventuele restauratiekosten, de verzekerde waarde of de prijs op veilingen. De bijtelling bedraagt tot 2010 25 procent van de werkelijke waarde. Vanaf 2010 is de bijtelling 35 procent van de werkelijke waarde. Dit percentage wordt verminderd voor personen- of bestelauto's met een beperkte CO2-uitstoot.

Excessief privégebruik

De belastingdienst eist dat je uitgaat van een hogere waarde van het privé-gebruik als die waarde meer is dan 25 procent van de cataloguswaarde van de personen- of bestelauto. Of meer is dan 35 procent van de economische waarde van een auto die ouder is dan 15 jaar.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder