Machtiging opmaak vervoerdocument

Bij vervoeren van goederen over de weg is een vrachtbrief verplicht.

De vrachtbrief vermeldt de goederen en geeft aan waar ze naar toe moeten. De vervoerder (chauffeur) ondertekend voor ontvangst. De vrachtbrief vormt ook bewijs van de vervoer-overeenkomst  en daarom vermeld de afzender (opdrachtgever) zijn naam in vakje 1 en ondertekend onderaan in vakje 26. Als de vervoerder de vrachtbrief er bij pakt, dan zou hij degene wiens naam staat vermeld in vakje 1 kunnen aanspreken tot betaling van de vrachtpenningen en eventueel ook voor schade die de lading aan zijn voertuig mocht hebben berokkend.

In veel gevallen maakt echter niet de opdrachtgever (de afzender) van de vervoerder de vrachtbrief op maar wordt dit gedaan door de aflader, ofwel de opslaglocatie waarvan de goederen daadwerkelijk aan de vervoerder worden meegegeven. Deze aflader doet dit in opdracht van afzender en het is verstandig om daar blijk van te geven.

Om die reden heeft evofenedex een machtiging opgesteld, waarin de afzender tot vervoer aan de aflader toestemming geeft om namens hem een vrachtbrief op te maken en te ondertekenen.

Deze machtiging vormt bewijs van zijn positie naar zowel zijn principaal als de vervoerder.

In vakje 1 van de vrachtbrief vermeld de aflader ‘namens wie’ hij ondertekent ‘ in vakje 26. 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder