Persoonsgegevens en datalekken

Als je persoonsgegevens verwerkt, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft een aantal regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Hierin staat onder andere wat een persoonsgegeven is, wanneer je een persoonsgegeven wel of niet mag verwerken en wat de rechten zijn van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen). Verder kan een meldplicht voor datalekken gelden.

Als bedrijf moet je ook kunnen aantonen dat je de regels van de AVG naleeft. Zo moet een verwerkingsregister bijgehouden worden en in bepaalde gevallen een verwerkersovereenkomst gesloten worden. De AVG verplicht de verwerkingsverantwoordelijke binnen een bedrijf en de verwerker om onderling afspraken te maken over de verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken kunnen in een verwerkersovereenkomst worden opgenomen. Via onderstaand knop kun je een model voor een verwerkersovereenkomst opvragen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder