Opzegging contract

Belang om na te gaan of de overeenkomst van bepaalde- of onbepaalde tijd is.

Daarnaast kan het zijn dat in het contract afspraken zijn gemaakt over beëindiging of opzegging.

Contract bepaalde tijd

Het tussentijds opzeggen van een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is meestal lastig, soms zelfs onmogelijk. Immers, partijen zijn bij het aangaan van het contract overeengekomen voor een bepaalde duur wederzijds een prestatie te leveren. Dit is bedoeld om naar elkaar toe zekerheid te verschaffen.

Meestal kan een contract dat is aangegaan voor een bepaalde periode zelfs niet tussentijds opgezegd worden, tenzij er sprake is van wanprestatie. In ieder geval zal de opzeggende partij tot einde van het contract in veel gevallen aan zijn (betalings)verplichtingen moeten voldoen. Het is raadzaam om dan te onderhandelen over bijvoorbeeld een eenmalige vergoeding.

Contract onbepaalde tijd

Het opzeggen van een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd is eenvoudiger, tenzij omstandigheden aan de zijde van de ene partij vergen dat er aan de zijde van de opzeggende partij een zwaarwegende grond moet bestaan voor de opzegging.

Wat een zwaarwegende grond is, hangt af van de omstandigheden van het geval. In de rechtspraak zijn een aantal voorbeelden de revue gepasseerd , zoals een verstoorde relatie tussen partijen, reputatieschade of omzetverlies. 

Opzegtermijn en vergoeding

Als opzegging mogelijk is dan speelt vervolgens de vraag welke opzegtermijn in acht moet worden genomen en of betaling van schadevergoeding aan de orde is. Vooral de opzegtermijn leidt in de praktijk vaak tot discussies. Het niet in acht nemen van een redelijke opzegtermijn kan namelijk leiden tot een verplichting voor de opzeggende partij voor vergoeding van schade die de ander ten gevolge van de opzegging lijdt.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder