Overeenkomst van huurkoop

Huurkoop is een bijzondere vorm van kopen op afbetaling

Het verschil zit in het tijdstip van eigendomsovergang. Bij een koop op afbetaling gaat het eigendom van de productielijn gelijk over naar de wederpartij, terwijl bij huurkoop het eigendom pas overgaat op het moment dat de laatste huurtermijn is voldaan. Zolang dat niet is gebeurd, mag de koper de zaak niet verkopen of verhuren.

Geen leasing

Huurkoop wordt ook vaak verward met leasing. Anders dan bij leasing geldt dat bij voldoening van de laatste huurtermijn de huurder eigenaar wordt van de zaak. Bij leasing gaat het eigendom juist niet automatisch over bij het einde van de leaseverhouding. Meestal wordt aan de leasingnemer dan een optie tot aankoop tegen een lage restwaarde bedongen.

Wettelijke eisen

Aan huurkoop is wel een aantal wettelijke eisen verbonden. Zo moet er een huurkoopakte worden opgesteld, waarin de koopprijs, het aflossingsschema en het voorbehoud van de eigendomsovergang staan. Als verkoper is het daarbij zinvol om te verlangen dat de wederpartij de productielijn goed verzekert, omdat deze aansprakelijk is voor schade. Tot slot geldt dat de verkoper onder voorwaarden recht heeft op teruggave van de productielijn als de koper zich niet aan zijn betalingsverplichtingen houdt.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder