Overheid - Invloed op overheidsbeleid

Je hebt te maken met Europees en nationaal overheidsbeleid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. In Nederland kennen we de Rijksoverheid, de provinciale, gemeentelijke of gewestelijke overheden en de waterschappen.

De overheid maakt beleid, maar je hebt wel inspraak bij de totstandkoming van dit beleid.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder