Bestuursorgaan

Een bestuursorgaan is een orgaan dat een overheidstaak uitvoert.

Een bestuursorgaan maakt altijd deel uit van de Rijksoverheid, gemeente, provincie of een waterschap. Het begrip bestuursorgaan is afkomstig uit het bestuursrecht. Voorbeelden van een bestuursorgaan zijn: de minister, het college van B&W, Inspectie Leefomgeving en Transport en Arbeidsinspectie. 

Zelfstandig bestuursorgaan

Een variant op het bestuursorgaan is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Een zelfstandig bestuursorgaan valt onder de Rijksoverheid en verricht zelfstandig een bestuurstaak. Een zelfstandig bestuursorgaan is niet ondergeschikt aan een minister. Dit betekent dat het bestuursorgaan geen verantwoording hoeft af te leggen aan ministers of aan het parlement. Voorbeelden van zelfstandige bestuursorganen zijn de Kamers van Koophandel, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IB-Groep) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder