Europa

De instellingen van de Europese Unie

De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband tussen 27 Europese landen. Deze landen worden lidstaten genoemd. De samenwerking is op verschillende terreinen, bijvoorbeeld: landbouw, visserij, kolen- en staalproductie, een vrije binnenmarkt, handelspolitiek, ontwikkelingsbeleid, milieu en hulpverlening bij natuurrampen. Nederland is sinds 1952 lid van de EU. 

De EU bestaat uit de volgende instellingen:

 • Europese Commissie 
 • Raad van de EU 
 • Europees Parlement 
 • Europese Hof van Justitie 
 • Europese Rekenkamer

Bevoegdheden EU

De EU heeft zelfstandige bevoegdheden die niet gerelateerd zijn aan nationale of internationale rechtsbevoegdheden:

 • Verordening
  Een verordening is wetgeving die bindend en toepasselijk is voor alle lidstaten. Lidstaten, individuele burgers of grote instellingen moeten een verordening naleven. De lidstaten hoeven een EU-verordening niet om te zetten naar nationaal recht.
 • Richtlijn
  In een richtlijn worden doelstellingen vastgelegd. De lidstaten hebben de vrijheid om zelf de vorm en de middelen te kiezen om doelstellingen te behalen. Een richtlijn kan gericht zijn op individuele, meerdere of alle lidstaten. De lidstaten moeten de doelstellingen uit de richtlijn omzetten naar nationaal recht. Pas na deze omzetting zijn burgers of bedrijven gebonden aan deze richtlijn, of kunnen zij er rechten aan ontlenen.
 • Beschikking
  Met een beschikking worden concrete kwesties of problemen geregeld. Een beschikking is op alle onderdelen bindend. Een beschikking kan gericht zijn op lidstaten, burgers of bedrijven. Een beschikking moet worden omgezet naar het nationale recht van lidstaten voordat zij van toepassing is voor burgers of bedrijven.
 • Aanbevelingen en adviezen
  Aanbevelingen en adviezen vormen een hulpmiddel bij het uitleggen van de wetgeving van de EU. Ze zijn niet bindend dus voor de ontvanger vloeien er geen rechten en plichten uit voort. 

 

  Onze bedrijfsjurist Peter
  Contact

  Advies nodig of vragen?

  Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder