Gemeente

De gemeente is de kleinste zelfstandige bestuurseenheid binnen Nederland.

Per 1 januari 2012 zijn er 415 gemeenten. Gemeenten worden voor meer dan 90 procent gefinancierd door de Rijksoverheid.

Taken van de gemeente

Een van de belangrijke taken van de gemeente is de zorg voor woonruimte door de aanleg van nieuwe wijken en de (her)ontwikkeling van bestaande wijken en buitengebieden. Hiervoor maakt het gemeentebestuur structuurvisies en bestemmingsplannen. Verkeer is een onderwerp dat daarmee samenhangt. De terreinen gezondheidszorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie vallen steeds meer binnen het werkveld van de gemeente. 
De organisatie van de gemeente bestaat uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. 

Gemeenteraad

De gemeenteraad, waarvan de burgemeester voorzitter is, is de gemeentelijke wetgever. Dit betekent dat de raad de gemeentelijke verordeningen maakt, zoals de algemene plaatselijke verordening (APV). Een gemeenteraad kan geen regels stellen ten aanzien van andere gemeenten. Andere belangrijke bevoegdheden van de gemeenteraad zijn het vaststellen van bestemmingsplannen en het controleren van het college van B en W en de burgemeester. Zij moeten zich ten opzichte van de gemeenteraad verantwoorden. 

College van burgemeester en wethouders

Het college van B en W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De wethouders hebben afzonderlijke takenpakketten en zijn daarbij verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. Dit geldt zowel individueel als gezamenlijk. De burgemeester is de voorzitter van het college. 
Het college bereidt onder andere besluiten van de gemeenteraad voor en is ook bevoegd tot het geven van beschikkingen. Hierbij moet gedacht worden aan het verlenen van een omgevingsvergunning, een bijstandsuitkering of een huisvestingsvergunning. 
In de meeste gevallen is het college ook bevoegd tot het opleggen van sancties, zoals een last onder dwangsom en het toepassen van bestuursdwang. 

Burgemeester

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente en treedt namens de gemeente op. Hij is voorzitter van de gemeenteraad, maar ook van het college van B en W. De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. In de meeste gemeenten richt de burgemeester zich ook op promotie of voorlichting en communicatie van de gemeente. Omdat de burgemeester lid is van het college, kan hij ook collegetaken krijgen. In dat geval handelt hij hetzelfde als een wethouder.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder