Provincie

De 12 Nederlandse provincies vormen de bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en de gemeenten.

De provincies regelen datgene wat zich op provinciaal niveau afspeelt. Zij werken samen met andere overheden, zoals het Rijk, gemeenten en waterschappen. Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van infrastructuur of de samenstelling van zorgaanbod. De organisatie van een provincie bestaat uit de Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de koningin.

Provinciale Staten

Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie en vormen het algemeen bestuur. Zij moeten worden gezien als de provinciale wetgever. Zij stellen onder andere verordeningen vast en controleren de Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de provincie. Besluiten van de Provinciale Staten worden door de Gedeputeerde Staten voorbereid en uitgevoerd. Belangrijke bevoegdheden van de Gedeputeerde Staten zijn daarnaast bijvoorbeeld het goedkeuren van bestemmingsplannen en het verlenen van milieuvergunningen voor grotere bedrijven.

Commissaris van de koningin 

De commissaris van de koningin is voorzitter van de Provinciale Staten. Hij vertegenwoordigt de provincie. De commissaris van de koningin heeft geen bevoegdheden met betrekking tot de openbare orde (zoals een burgemeester wel heeft).

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder