Rijksoverheid

De Nederlandse Rijksoverheid bestaat uit de regering, de ministeries, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Momenteel telt de regering twaalf ministers die zich elk met een bepaald beleidsterrein bezighouden. Een minister heeft de politieke leiding van een ministerie. Op ministeries vindt de voorbereiding van beleid, wetten en regelingen plaats. Ook de uitvoering en controle van beleid, wetten en regelingen wordt vaak door ministeries gedaan.


In een aantal gevallen worden de ministers bijgestaan door een staatssecretaris die een bepaald deel van het beleidsterrein op zich neemt. Een staatssecretaris is dus een soort onderminister.

Ministeries van de Nederlandse regering

Vanaf 14 oktober 2010 is de Nederlandse regering onderverdeeld in de volgende ministeries:

 • Algemene Zaken (minister-president);
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • Buitenlandse Zaken;
 • Defensie;
 • Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (viceminister-president);
 • Financiën;
 • Immigratie en Asiel;
 • Infrastructuur en Milieu;
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Veiligheid en Justitie;
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Parlement

De Eerste en de Tweede Kamer vormen samen het parlement. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse kiesgerechtigden. De Tweede Kamer heeft als belangrijkste taak om de regering te controleren. Waaronder dus ook de door de regering ingediende wetsvoorstellen. Zij kan wetsvoorstellen goedkeuren, afkeuren of veranderen. De Eerste kamer kan dat niet, zij mag alleen ja of nee zeggen tegen een wetsvoorstel.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder