Waterschap

Momenteel kent Nederland 25 waterschappen die verschillende taken op het gebied van waterbeheer hebben. Hierbij moet gedacht worden aan waterzuivering en de regulering van het water door middel van sluizen, gemalen, dammen en dijken. 

De waterschappen zijn nauw betrokken bij ruimtelijke ordening en het afgeven van vergunningen, bijvoorbeeld van lozingen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder