Actieve opstelling bij strafbare feiten

Een gedragscode heeft een juridische waarde bij de ontslagprocedure.

Ontslag op staande voet

De schade bij ontslag op staande voet, dat later niet terecht blijkt te zijn, kan heel groot zijn. Ontslag op staande voet is een eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden. Er is geen vergunning nodig en een opzegtermijn hoeft niet in acht genomen te worden. Opzegging wegens dringende reden kan alleen als een snelle beëindiging van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is.

Het gaat om gedragingen of eigenschappen, waarbij van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Of de situatie brengt met zich mee dat de arbeidsovereenkomst direct beëindigd moet worden omdat voortzetting onaanvaardbaar is.

Diefstal, verduistering, bedrog en andere misdrijven kunnen een dringende reden zijn, evenals het bekendmaken van bedrijfsgeheimen of het misleiden van de werkgever tijdens de sollicitatieperiode.

Bevestiging van vermoedens

Een vermoeden alleen is geen dringende reden voor ontslag op staande voet. U moet eerst bepalen of de vermoedens van onregelmatigheden terecht zijn. Vermoedens zijn vaak gebaseerd op signalen. Als de signalen na onderzoek de vermoedens bevestigen, is het raadzaam de betrokken medewerker direct op non-actief te stellen, maar wel met behoud van loon. Aan de betrokkene moet worden meegedeeld dat er een onderzoek gaande is naar de gedragingen (die eventueel ontslag op staande voet rechtvaardigen). De werkgever wordt geacht zorgvuldig te handelen waarbij het onderzoek zoveel mogelijk achter gesloten deuren plaatsvindt. De medewerker wordt immers al bij voorbaat veroordeeld.

Bij ontslag op staande voet zegt de werkgever per direct op: dit kan schriftelijk en mondeling. Motivering van het ontslag is noodzakelijk. De werknemer kan anders de nietigheid van het ontslag inroepen. Wordt de betrokken werknemer op non-actief gesteld of op staande voet ontslagen, dan moet aan een aantal zaken worden voldaan:

  • creditcards van het bedrijf innemen
  • sleutels of andere bedrijfseigendommen terugvragen
  • passwords blokkeren
  • volmachten annuleren
  • toegangpassen innemen
  • toegangscodes veranderen
  • afspraken maken over externe communicatie (naar derden of naar media)
  • een zorgvuldig exitgesprek om de zaken toch in zo goed mogelijke verstandhouding af te ronden

Andere vormen van beëindiging

Er zijn nog andere vormen van beëindiging, zoals ontbinding bij de kantonrechter, vergunning bij het CWI voor opzegging, beëindiging in overeenstemming met de medewerker. Deze kan eventueel non-actief worden gehouden tot aan de beëindiging door hem te schorsen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder