De gedragscode

Bijna 60 procent van de werknemers ziet dat in het bedrijf wordt gesjoemeld of gestolen.

Toch hoort de werkgever hier niets van. Ongeoorloofde zaken kunnen zo ongebreideld doorgaan.

Preventiebeleid

Een openlijk preventiebeleid heeft hierop positieve effecten. Direct signaleren, bespreken, en corrigeren zijn de elementen waardoor de potentiële dief of fraudeur dat preventie de volle aandacht van de leiding heeft. Medewerkers moeten veilig hun vermoedens van laakbaar gedrag of van niet normale gebeurtenissen kunnen uiten. Dit beleid kan worden vastgelegd in een 'gedragscode'. De 'wat mag wel en wat mag niet'-regels die hierin staan, kunnen een heel goed middel zijn om preventiebeleid te ondersteunen. De behoefte aan een gemeenschappelijk referentiekader (waar moeten we ons aan houden) is groter naarmate er meer personeel in dienst is met verschillende achtergronden, cultuur, taal en normen.

Daarnaast worden de bedrijfsprocessen ingewikkelder, zeker in de logistiek. We gaan steeds meer over de grenzen, en niet alleen Europees. Verladers hebben vaak niet goed zicht op wat er gebeurt in de logistieke keten en staan daardoor voor grotere risico's.

Gedragscode

Een gedragscode heeft in eerste instantie een intern gerichte functie (het personeel), maar er ook kunnen regels worden vastgelegd in de handels- of de vervoersrelatie. De verlader moet in het kader van goed ketenbeheer, maar ook van terrorismepreventie, steeds vaker eisen aan de leveranciers en hun vervoerders (moeten) stellen. Een gedragscode kan hiervoor de basis zijn.

De gedragscode is vooral bedoeld voor de eigen werknemers en bevat regels voor arbeidstijden, ziektemelding, internet- en e-mailgebruik, maar ook over onkostenvergoedingen, omgaan met de middelen van de werkgever en zorgvuldige omgang met de tijdregistratie. Duidelijk moet zijn aangegeven wat er gebeurt als iemand 'overtredingen' begaat.

Als een medewerker over de schreef gaat, kan worden verwezen naar de gedragscode. Het is een handvat voor werkgever en werknemer, maar biedt ook bij de rechter meer houvast. Het verbetert de positie van de werkgever tegen het verweer in de ontslagprocedure 'dat zoiets niet ongebruikelijk was in het bedrijf, iedereen nam wel eens wat mee'.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder