Het bedrijfsterrein

Niet in een gebied met hoge criminaliteitcijfers staan of in een geïsoleerde omgeving, en niet direct grenzen aan afbraakpanden.

De basis van beveiliging van een bedrijf bestaat uit:

 • effectieve fysieke barrières
 • een goed werkend inbraakalarm
 • verlichting op het terrein
 • een goed dekkend camerasysteem
 • de handhaving van operationele procedures

Het bedrijf moet niet in een gebied met hoge criminaliteitcijfers staan of in een geïsoleerde omgeving, en niet direct grenzen aan afbraakpanden.

Bouwkundige maatregelen

Risico’s voor (nood)deuren, gevelopeningen en wanden:

 • deuren die naar binnen toe openslaan vormen een risico. Gebruik van ramtechniek is effectief. Door de klap breken de meeste sloten. Dit soort deuren gaat ook makkelijker open door een mechanische of hydraulische krik. Een security-strip rond de deur en op de kozijnen maakt de krik minder effectief
 • rolluiken kunnen worden gekraakt met slijpers
 • ook de vloer kan een risico zijn op plaatsen waar tunnels kunnen worden gegraven of waar toegang tot het gebouw mogelijk is via bijvoorbeeld rioleringsstelsels.

Risico’s voor daken en plafonds:

 • laaghangende daken of ladders tegen de gevel kunnen onbevoegden met gemak toegang geven tot het dak

Eenmaal op het dak zijn er diverse mogelijkheden om naar binnen te komen:

 • ventilatiekanalen
 • liftschachten
 • kabelschachten
 • eventueel open dakramen (onzorgvuldige organisatie)
 • een verlaagd plafond geeft mogelijkheden voor verborgen doorgangen door het gebouw, zoals luchtkokers
 • sommige bedrijven maken gebruik van ’kooien’ waarin goederen zijn opgeslagen. Omdat deze toch dicht tegen het plafond zijn geplaatst is er vaak geen sluitende bovenkant gemaakt. De goederen liggen zo voor het grijpen voor criminelen die via het plafond binnenkomen

Organisatorische maatregelen

Aan te raden beveiligingsmaatregelen, zoals een bezoekersregeling:

 • alle inkomende en uitgaande personen gaan via bewaking of receptie
 • bezoekers zijn vooraf aangemeld
 • bezoekers dragen zichtbaar een speciale bezoekerspas
 • bezoekers worden opgehaald en teruggebracht door de gastvrouw /-heer
 • de NAW-gegevens van de bezoeker worden geregistreerd
 • medewerkers moeten zich kunnen identificeren bij binnenkomst of vertrek, bijvoorbeeld met een personeelsbadge. Bij overwerken moet een registratie worden bijgehouden van deze personen
 • bepaalde delen van het bedrijf/terrein die extra attractieve goederen of geheime bedrijfsinformatie herbergen, indelen, zodat daar alleen geautoriseerde personen mogen komen
 • sleutelbeheerprocedure waarin (schriftelijk) is vastgelegd wie welke toegangssleutels heeft. Dit geldt voor zowel de toegang van gebouwen en het terrein als voor de afgeschermde gebieden van punt 5
 • gebruikmaken van bewaking tijdens kantooruren (receptie) en ook buiten kantooruren. Het bewakingspersoneel zal rondes moeten lopen om de gebouwen en terreinen nauwlettend in de gaten te kunnen houden. Er kunnen ook camera’s worden geïnstalleerd
 • minimaal gebruik van toegangsdeuren, zeker na kantoortijd. De andere toegangsdeuren of poorten moeten adequaat zijn gesloten en beveiligd
 • afsluitprocedures: wie sluit wanneer, wat en waar af

Ondanks maatregelen heeft vrijwel elk bedrijf te maken met interne diefstal. In de zomervakantie is de bezetting kleiner en is dus de sociale controle minder. Laat kleine dingen, zoals het meenemen van ‘zakjes suiker voor de camping’, niet oogluikend toe. Het kan gemakkelijk een bedrijfscultuur worden.

Methoden om interne diefstallen te beperken:

 • voorraadcontroles
 • controles van declaraties
 • registreren van werktijden
 • controle op ziekteverzuim, bijvoorbeeld een keertje langsgaan op ziekenbezoek
 • minimaal werken met contant geld
 • betrouwbaar personeel inzetten

Ook bedrijfsspionage is diefstal. Fraude kan vaak een eerste stap zijn naar de uiteindelijke diefstal. Te denken valt aan de vervalsing van voorraadgegevens, vrachtdocumenten en handtekeningen voor ontvangst.


Toegangscontrole

Controle op de toegang van uw bedrijf is belangrijk. Welke auto komt met welke chauffeur aan de poort? Is de monteur inderdaad besteld? Het zal niet de eerste keer zijn dat op die wijze onbevoegden binnenkomen en er met goederen vandoor gaan. Met een actieve opstelling laat u de potentiële criminelen zien dat u alert bent.

Aandachtspunten in een bezoekersregeling zijn:

 • inventarisatie van verwachte bezoekers: wie komt voor wie of waarvoor?
 • registratie van voertuig, chauffeur, bezoekers en dienstverleners
 • beperking van het aantal ingangen; dat geeft meer overzicht
 • een toegangscontrolesysteem met bijvoorbeeld codesloten of pasjes
 • het personeel moet op de hoogte zijn van de bezoekersprocedures, zoals  begeleiding in het gebouw; ophalen en wegbrengen
 • zowel bezoekers als monteurs die zich in het gebouw moeten begeven, moeten een badge krijgen. Dit geldt ook voor het personeel, inclusief het management
 • let ook op de uitgangscontrole. Check bijvoorbeeld de vrachtwagen en de chauffeur voordat deze het terrein verlaten

De sleutelprocedure

Het heeft geen zin om hoge en dure hekwerken aan te schaffen als de sleutel niet wordt omgedraaid of als derden zo aan de sleutel kunnen komen. In een bedrijf zijn vele af te sluiten deuren, ramen, kluizen, kasten, tanks. Mits goed afgesloten bieden ze enige zekerheid dat onbevoegden er niets kunnen uithalen of instoppen. Onbevoegden moeten dus ook geen mogelijkheid hebben om aan sleutels te komen. Sleutelprocedures kunnen daarbij helpen.

Maatregelen:

 • maak één persoon verantwoordelijk voor de uitgifte en beheer van de sleutels
 • deze persoon moet alle sleutels die in omloop zijn registreren met hun specifieke kenmerken, zoals slottype, afdeling, locatie en het aantal exemplaren
 • iedere sleutelhouder is verantwoordelijk voor zijn eigen sleutels en heeft de plicht het direct te melden als een sleutel zoek is. Bedenk dat het slot van een buitendeur dan eventueel vervangen moet worden. Houd bij wie de sleutelhouders zijn. Uiteraard moet erop worden toegezien dat de medewerker de sleutels inlevert en dat dit wordt geregistreerd
 • controleer regelmatig of de registratie van de sleutels nog klopt. Ook dit geeft een teken van alertheid
 • bewaar de sleutels in een beveiligde ruimte, het liefst met een code waarvan maar een zeer beperkt aantal mensen op de hoogte is. De code moet regelmatig worden veranderd
 • tot slot is het aan te raden om gecertificeerde sleutels te gebruiken die alleen te dupliceren zijn bij de leverancier van het slot

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder