Identiteitsvaststelling

Voor het bedrijf zelf maar ook voor de fiscus is het bestrijden van identiteitsfraude belangrijk.

Als een bedrijf de formaliteiten voor het vaststellen van de identiteit van werknemers niet naleeft, kunnen hoge naheffingsaanslagen en boetes worden opgelegd. Werknemers van wie de identiteit niet juist is vastgesteld, zijn een potentieel risico voor het bedrijf, voor diefstal en voor terroristische activiteiten.

De identiteit van de werknemer met Nederlandse nationaliteit kan worden vastgesteld door:

  • geldig Nederlands paspoort
  • geldige Europese identiteitskaart
  • geldig diplomatiek of dienstpaspoort
  • geldige identiteitskaart Nederlandse Gemeenten

Voor werknemers uit de EU door:

  • geldig paspoort uit een EU-land
  • geldige Europese identiteitskaart

Voor werknemers afkomstig uit andere landen door:

  • verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
  • W-document voor asielzoekers
  • vluchtelingenpaspoort
  • paspoort waarin de vreemdelingendienst een 'vergunning tot verblijf' heeft aangebracht

Let bij het verifiëren van de identiteit op de persoonskenmerken, de foto op het document en de handtekening. Identiteitspapieren moeten altijd zijn voorzien van een pasfoto. Vraag om originele papieren en neem geen genoegen met kopieën waar immers gemakkelijk iets op te veranderen valt.

Bij inzet van uitzendkrachten kan het verstandig zijn om in de afspraken met het uitzendbureau vast te leggen dat zij een screeningsprocedure doen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder