Ontvangst van goederen

Bij de ontvangst van de goederen kan het aantal risicofactoren worden verminderd door een toegangscontrole.

Bij de ontvangst van de goederen kan het aantal risicofactoren worden verminderd door een toegangscontrole. Onbemande ontvangst levert namelijk extra risico's op, evenals retourgoederen. Een bezoekersregeling waarbij bezoekers en goederenaflevering zijn gescheiden, is aan te raden.

 Welke controle stappen bij de goederenontvangst?

 • De toegangscontrole
  - klopt de aanvoer en vrachtauto met wat is aangegeven dat die dag komt?
  - is de chauffeur degene die hij moet zijn?
  - is de logistieke afdeling geïnformeerd over de komst?
 • Zegelcontrole. Zijn de zegels in orde, is niets vreemds te zien?
 • Ladingcontrole
  - klopt de soort en de hoeveelheid lading met de gegevens op  de vrachtbrief?
  - worden manco's of onregelmatigheden aangetekend op de vrachtbrief?
 • Mag degene die aftekent ook echt aftekenen?

Onbemande ontvangst betekent extra risico 

 • afspraken tussen opdrachtgever tot het vervoer, vervoerder en geadresseerde
 • in welke ruimte mag de vervoerder komen?
 • wordt een speciale afleveringsplaats gecreëerd?
 • melding van manco's of schade binnen bepaalde tijd
 • wie moet worden gebeld als er onregelmatigheden zijn?
 • wat moet de vervoerder doen bij onregelmatigheden?

Ontvangen van retourgoederen

In sommige branches zijn retoursystemen noodzakelijk. Het kan gaan om bijvoorbeeld kratten of rolcontainers, maar ook om te repareren goederen of niet gewenste goederen.

 • geef aandacht aan zorgvuldige registratieprocedures
 • hanteren van goederenontvangstprocedures kan vermissing voorkomen
 • het scannen van de barcodes van de emballages kan registratie vergemakkelijken voor de chauffeur
 • interne diefstal van retourgezonden goederen kan alleen voorkomen worden door deze stromen te scheiden van andere goederenstromen en ook hierbij een goederen ontvangstprocedure te hanteren

Vrachtauto's

De route van de verzending, de vertrek-/aankomsttijden, de bedrijfsnaam en de nummers van containerseals moeten worden doorgegeven aan de plaats van bestemming (pre-alert). De ontvanger van de goederen controleert de inhoud, het gewicht en de vervoerdocumenten. Onderweg mag de vrachtauto niet voor langere tijd worden verlaten. Vervoer van goederen per vrachtauto van de vervoerdersfaciliteit naar de eindbestemming moet voldoen aan de minimale beveiligingsvereisten:

 • in beginsel niet onderweg stoppen
 • bij een onvermijdelijke stop de auto en zending niet onbeheerd laten
 • niet met derden spreken over de zending
 • derden niet laten meerijden
 • alternatieve routes rijden, niet iedere dag tanken bij hetzelfde station

Wellicht wordt het tolsysteem op internationale autoroutes binnenkort ook ingezet voor 'fast tracking' van belangrijke zendingen. Modernisatie zal echter grote investeringen vereisen.

Containers

Mechanische en elektronische seals gaan het ongewenst openen van de container tegen. De meest geavanceerde systemen zenden zelf informatie door over de inhoud en de locatie, via speciale radiotechnologie, infrarood of GPS.

Er zijn ook fysieke aanpassingen aan de container mogelijk, zoals interne versteviging en sensoren (licht, beweging, vocht, temperatuur). Het nadeel van deze 'smart containers' is de toename in kosten en gewicht. Een ander belangrijk punt is het verzegelingsproces, waarbij vaste procedures moeten gelden tijdens het laden. Zelfs lege containers worden steeds vaker verzegeld. De  technologie voor elektronische verzegeling is nog niet mondiaal ingevoerd.

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder