Opslag van goederen

Een warenhuis of terminal, moet zijn voorzien van een beperkt toegangssysteem en een controlepost.

Daar wordt de vracht en de bestuurder geïdentificeerd. Ontvangen goederen worden geïnspecteerd, gemarkeerd, gewogen en geteld. Dit moet altijd overeenkomen met de bijgaande documenten. 

Checklist voor veilige opslag van goederen

  • zorg voor orde en netheid in het magazijn
  • maak duidelijk waar goederen, pallets en containers moeten staan
  • gebruik een goed registratiesysteem voor het lokaliseren van goederen
  • overzichtelijk opslaan kan per klant, per route of per transport
  • zorg voor voldoende toezicht en controle (verantwoordelijkheid van de magazijnbeheerder)
  • laat chauffeurs zich buiten de opslagplaats melden
  • voorkom dat aantrekkelijke goederen als zodanig herkenbaar zijn
  • gebruik stevige verpakkingsmaterialen

Voorraadbeheer als preventiemiddel

Voorraadbeheer biedt de mogelijkheid om periodiek de voorraad te controleren en opvallende voorraadverschillen tijdig te signaleren. Bij constatering van voorraadverschillen zal moeten worden nagegaan wat de oorzaak is. De oorzaak kan liggen in onvolledige procedures, fouten bij voorraadmutaties of moedwillig ontvreemden van goederen. Daarnaast kan het voorkomen dat een leverancier een fout heeft gemaakt.   

Het is goed om bij elke voorraadmutatie te registreren wie dit heeft uitgevoerd. Deze persoon kan hierop worden aangesproken.
Het is daarom noodzakelijk om de voorraadtellingen zowel fysiek als administratief periodiek uit te voeren. Minimaal een keer per jaar zal het gehele magazijn moeten zijn geteld, maar bij voorkeur vaker.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder