Screening

De eerste stap in preventie is de screening van nieuw personeel. Dit hoeft niet veel tijd te kosten en het kan veel ellende voorkomen:

  • vraag naar achtergronden en motivatie van de sollicitant, het laatste vooral als het gaat om een open sollicitatie
  • vraag bij de vorige werkgever, liefst twee indien regelmatig van baan is veranderd naar ervaringen met de sollicitant. Let op: de sollicitant moet toestemming hebben gegeven
  • vraag originele documenten om de identiteit vast te stellen
  • vraag ook zijn originele diploma's; in kopieën is te makkelijk iets te vervalsen
  • ook een verklaring omtrent gedrag is eenvoudig op te vragen bij de burgemeester van de woonplaats van de sollicitant. De sollicitant moet dit zelf doen. Bij weigering dient de werkgever zich nog eens te beraden. Een strafblad is zo te achterhalen

Er zijn wel beperkingen:

  • onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant is niet toegestaan
  • psychologisch onderzoek alleen indien relevant voor de functie
  • medisch onderzoek alleen indien relevant voor de functie en als sollicitant wordt aangesteld
  • de sollicitant moet toestemming geven voor referentie-onderzoek (wet op de privacy)
Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder