Accijnsgoederen

Accijnsgoederen zijn dure goederen, makkelijk afzetbaar, en lopen dus veel risico.

Accijns Goederen Plaats (AGP)

De opslag en het vervoer van accijnsgoederen, waarvoor de accijns niet is betaald, moet aan strenge regels voldoen. Opslag en productie is alleen toegestaan in een goedgekeurde ruimte waarvoor de douane een vergunning heeft afgegeven, de zogeheten Accijns Goederen Plaats (AGP). Productie van accijnsgoederen buiten een AGP is strafbaar.

Diefstal leidt tot verschuldigdheid van accijns. Degene die de vergunning heeft (AGP-houder) is meestal aansprakelijk voor deze belasting. Aangezien het gaat om hoogbelaste goederen, zijn dit al snel hoge bedragen.

Meld daarom gebeurtenissen die leiden tot een verminderde voorraad (brand, breuk, storing in productielijn) direct bij de douane. De douane kan aan de hand van de melding een bezoek aan de AGP brengen en vaststellen dat de verminderde voorraad is toe te schrijven aan deze gebeurtenissen. De controle op een AGP gebeurt vooral op basis van de administratie die verplicht wordt gevoerd.

Administratief Geleide Document (AGD)

Accijnsgoederen moeten worden vervoerd onder een Administratief Geleide Document (AGD). Hierin zijn de goederen omschreven. Gedurende het vervoer geldt een dubbele aansprakelijkheid: de vervoerder van de goederen maar ook de AGP-houder van waaruit de goederen zijn vervoerd.

Deze aansprakelijkheid houdt pas op wanneer de goederen zijn opgeslagen in een ander AGP in Nederland of in een belastingentrepot in een andere EU-lidstaat, uitvoer of betaling van de accijns. Fraude tijdens het vervoer is dus een risico dat kan terugslaan op de AGP-houder. Let daarom op de betrouwbaarheid van tussenpersonen.

Risico’s

De risico's bij vermissing in entrepot en diefstal zijn afhankelijk van het type entrepot. Bij een publiek entrepot, waar goederen van verschillende eigenaren worden opgeslagen, is het risico voor de beheerder van het entrepot. Bij een particulier entrepot is het risico voor degene die de goederen zelf opslaat, bijvoorbeeld de eigenaar van de goederen.

Weeg de risico's en bekijk in hoeverre die door u kunnen worden beïnvloed. Let op Incoterms 2010 en op de betrouwbaarheid van uw tussenpersonen. Hiervoor kunt u de Security Scan gebruiken.

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder