De invoer van goederen moet worden aangegeven bij de douane in het land van bestemming.

Bepaalde informatie moet al vóór aankomst (pre-arrival) of zelfs voor het moment van vertrek (pre-departure) worden doorgegeven. Dit kan steeds vaker elektronisch.

Risicoanalyse

Op basis van een risicoanalyse bepaalt de douane welke container wordt gecontroleerd en welke niet. Denk daarbij aan vrachtauto’s met waardevolle lading of binnenvaartschepen die strategische punten van de infrastructuur gebruiken. Hoe eerder een besluit over controle bekend is, hoe minder de inbreuk in het logistieke proces. De doelstelling van de douane is om het totale aangifteproces te automatiseren.

ICTAL

In het project ICTAL, voor verlaging van de administratieve lasten voor ondernemers, werkt de Nederlandse overheid aan de volgende ICT-voorzieningen:

  • het Bedrijvenloket: één virtueel loket waar ondernemers informatie van de overheid kunnen krijgen en transacties kunnen verrichten
  • de Overheidstransactiepoort: één adres waarnaar ondernemers hun gegevens elektronisch kunnen verzenden. De Overheidstransactiepoort zorgt ervoor dat die informatie veilig bij verschillende overheidsinstanties terechtkomt
  • het Basisbedrijvenregister: één register waarin de identificerende kerngegevens van alle bedrijven vastliggen. Daardoor kan de overheid met zekerheid vaststellen om welk bedrijf het gaat, kan informatie over dat bedrijf gemakkelijker worden uitgewisseld en wordt de ondernemer minder vaak lastiggevallen met vragen

Toegelaten afzender

De procedure ‘toegelaten afzender’ is opgezet voor ondernemingen die geregeld importeren of exporteren. Deze procedure is voorbehouden aan ondernemingen die een minimum van 50 aangiften per jaar hebben. Zij profiteren van vereenvoudigde procedures, en dus een snellere afhandeling van de producten. De vereenvoudigde aangifte is veelal van toepassing op kleine luchtvaartzendingen van koeriersbedrijven.

De aangifte bestaat nog uit dertien basiselementen:

Import

Export

1.      Aggregatienummer

2.      Code van het douanekantoor

3.      Referentienummer van de samenvattende declaratie

4.      Referentienummer van de vereenvoudigde declaratie

5.      Naam of btw-nummer van de bestemmeling

6.      Nettomassa

7.      Aantal en aard van de pakketten

8.      Specificatie van de goederen

9.      Inklaringsnummer van de producten

10.  Vorig douanestelsel en aangevraagd douanestelsel 

11.  Naam of code van het land van herkomst en van oorsprong

12.  Factuurprijs

13.  Voorziene datum en uur van aankomst van de goederen

1.      Aggregatienummer

2.      Code van het douanekantoor

3.      Referentienummer van het bewijsdocument van het verlaten van de EU

4.      Referentienummer van de vereenvoudigde declaratie

5.      Naam of btw-nummer van de expediteur

6.      Nettomassa

7.      Aantal en aard van de pakketten

8.      Specificatie van de goederen

9.      Gecombineerd nomenclatuur-nummer van de goederen

10.  Vorig douanestelsel en aangevraagd douanestelsel

11.  Naam of code van het land van bestemming

12.  Factuurprijs

13.  Voorziene datum en uur van aankomst van de goederen

Erkend afzender

De begrippen ‘regulated agent’ en ‘known shipper’ (erkend afzender) zijn van toepassing in de luchtvaart. Het principe is dat de ondernemer en douane weet met wie hij te maken heeft en samenwerkt. Voor de gehele logistieke keten betekent dit betere security, kostenverlaging door efficiëntie en minder vertragingen. Erkende dienstverleners lopen zo minder risico op uitgebreide controles en grote vertragingen. Het extra niveau van security dat wordt geboden, kan meer handel en zelfs korting op verzekeringspremies opleveren.

AEO

Voor Europese import en export kan de Authorized Economic Operator (AEO) straks leiden tot minder controles.

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder