Binnenvaart

Er spelen verschillende risico’s in de binnenvaartsector.

Denk aan de volgende scenario’s:

 • het binnenvaartschip wordt gebruikt als wapen (bijvoorbeeld een chemicaliëntanker)
 • het binnenvaartschip vervoert wapens of personen (bijvoorbeeld een containerschip)

ISPS-code

In de binnenvaart wordt de ISPS-code gehanteerd. Deze code verplicht grote havens een beveiligingsplan op te stellen met:

 • preventieve maatregelen tegen het aan boord brengen van wapens of munitie
 • preventieve maatregelen tegen toegang van onbevoegde personen tot de terminal
 • procedures waarmee gereageerd kan worden op veiligheidsincidenten

Op elk schip moet een ‘beveiligingsverantwoordelijke’ zijn aangewezen.

Bekend schip

Het concept ’bekend schip’ is een vertrouwensrelatie die op basis van wederzijdse afspraken ontstaat. Door verantwoordelijkheden vast te leggen over de beveiligingsmaatregelen in de samenwerking met partners, kan een bedrijf worden aangemerkt als vertrouwde partner.

Informatie-overdracht

Als de taken en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn, loopt de verzending minimaal oponthoud op. Voorwaarde is de tijdelijke overdracht van informatie. Dat betekent voor verladers:

 • tijdig aangifte doen
 • vertrouwelijk samenwerken
 • alleen zakendoen met ‘bekende’ schippers

Beveiligingsmaatregelen

Beveiligingsmaatregelen die verladers kunnen nemen:

 • toegangscontroles
 • identiteitsbewijzen voor personeel
 • ‘backgroundchecks’
 • fysieke securitymaatregelen
 • beveiligde IT systemen
 • veiligheids- en beveiligingstrainingen
 • verlichting
 • surveillances

Ontwikkelingen in de toekomst

Het concept ’bekend schip’ wordt verder uitgewerkt. De binnenvaartsector heeft baat bij uitbreiding van de criteria voor registratie. In een later stadium moet er gekeken worden of het opnemen van de ’bekende schepen’ in een database een gewenste stap is.

Tracking & tracingsystemen zullen worden uitgebreid. Er worden volgsystemen uitgewerkt voor de hele keten, waarin iedere speler zijn bijdrage moet leveren. Bijvoorbeeld de controle op zegelnummers, waarvoor de verantwoordelijkheid nog niet wettelijk is bepaald.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder