Europese Unie

De Europese Commissie wil de beveiliging van informatie binnen de ‘customs territory’ harmoniseren

New Computerised Transit System (NCTS)

Het elektronische douanesysteem ‘New Computerised Transit System’ (NCTS) versnelt en vereenvoudigt de informatieoverdracht bij vervoer van douanegoederen (tussen depots).

Electronic Data Interchange (EDI)

Risicovolle zendingen zijn door Electronic Data Interchange (EDI) beter te traceren en specifieke controles worden vaak al vóór uitvoer aan de grens uitgevoerd. De informatie tussen bedrijven en de douane verloopt in de toekomst uitsluitend via EDI, wat de kosten en de kans op foutieve aangifte beperkt.

Aangifte

Voor intracommunautair vervoer is geen aangifte vereist. Voor handel met derde landen moet wel aangifte worden gedaan. De procedure en tijdslimiet kunnen per land verschillen. Informeer daarom bij de douane in het land van jouw handelspartner(s).

Die aangifte moet de volgende gegevens bevatten (voor een risicoanalyse):

 • identificatie van verlader, agent, vervoerder en ontvanger
 • beschrijving van de lading, type vervoer
 • container-/sealnummers (UCR), inhoud, gewicht, douanewaarde, valuta
 • herkomst, bestemming, route en verwachte tijdstip/datum van aankomst

Single window concept

De Europese Commissie wil de administratieve verplichtingen voor im- en exporteurs vereenvoudigen door invoering van het ‘single window concept’. Dit is een geïntegreerde elektronische infrastructuur, die de aangifte in alle lidstaten standaardiseert.

Unique Consignment Reference-systeem

Douaneprocedures worden eenvoudiger als zendingen zijn voorzien van een specifieke code. Bij gebruik van het Unique Consignment Reference-systeem hoeft de aangifte slechts eenmaal te worden uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende data-elementen van belang:

 • exporteur 
 • afzender 
 • vervoerder
 • importeur
 • ontvanger 
 • agent
 • beschrijving van de goederen
 • verpakkingstype
 • bestemming
 • route
 • tarief 
 • totaal bedrag op de factuur
 • valuta
 • eenheid, maat
 • totaal gewicht
 • zegelnummer
 • UCR nummer

Deze (gecodeerde) informatie wordt met de UCR-code aan elkaar gekoppeld, zodat de zending van begin- tot eindpunt kan worden gevolgd. Importgoederen worden gecodeerd met 12 cijfers en één letter. Deze code geeft informatie over de douanewaarde, het belastingtarief, quota’s, sanitaire normen en controles.

TIR Carnet

Het TIR Carnet wordt gebruikt voor vervoer van goederen van buiten de EU naar de EU en voor vervoer van goederen vanuit de EU naar buiten. Afhankelijk van de bestemming en de zending kan de douane van zowel de verlader als van de vervoerder de volgende informatie eisen:

 • identificatie
 • container- of sealnummers
 • omvang van de lading
 • de route met landencodes

Aanbieders van lading die in de EU arriveert zijn verplicht:

 • aangifte te doen voordat de goederen aankomen (minimaal 1 uur)
 • de informatie te verzenden aan het dichtstbijzijnde douanekantoor
 • de aangifte volgens een vaste procedure te doen

Tijdslimieten bij invoer naar de EU

Wegtransport

4 uur vóór binnenkomst in de EU

of 2 uur bij elektronische aangifte

Spoor

4 uur vóór binnenkomst in de EU

of 2 uur bij elektronische aangifte

Luchtvaart

4 uur vóór binnenkomst in de EU

of 2 uur bij elektronische aangifte

Zeevaart

24 uur vóór binnenkomst in de EU

 

Kustvaart

4 uur vóór binnenkomst in de EU

of 2 uur bij elektronische aangifte

Het tijdstip voor aangifte kan veranderen indien afgesproken in bilaterale verdragen. Verzendingen tussen buurlanden kunnen profiteren van speciale afspraken (bijvoorbeeld kortere doorlooptijd, en minder strenge beveiligingscontroles) Reguliere transportservice tussen havens binnen de EU kunnen worden uitgezonderd van de pre arrival informatie verplichtingen.

Tijdslimieten bij uitvoer uit de EU

Wegtransport

4 uur vóór passage bij de grens

of 2 uur bij elektronische aangifte

Spoor

4 uur vóór passage bij de grens

of 2 uur bij elektronische aangifte

Luchtvaart

4 uur vóór passage bij de grens

of 2 uur bij elektronische aangifte

Zeevaart

4 uur vóór passage bij de grens

of 2 uur bij elektronische aangifte

Kustvaart

4 uur vóór passage bij de grens

of 2 uur bij elektronische aangifte

Het tijdstip voor aangifte kan veranderen als dit is afgesproken in bilaterale verdragen. Voor een exporteur die dicht bij de Europese grens is gevestigd, zijn de regels flexibeler.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder