Verenigde Staten

De Verenigde Staten is duidelijk koploper in het beveiligen van de logistiek.

Als grote handelsnatie met een sterke machtspositie is er immers verhoogd risico op aanslagen.Amerikaanse autoriteiten voeren inspecties uit vóór vertrek, in het land van herkomst. De douane stelt ook strenge eisen wat betreft aangifte (prior notice) van alle goederen, ter identificatie van risicovolle ladingen.

Bij invoer:

 • wegtransport: 30 minuten voor aankomst in de VS (FAST), of 1 uur (non-FAST)
 • spoor: 2 uur voor aankomst op de terminal
 • luchtvaart: 4 uur voor aankomst in de VS
 • zeevaart: 24 uur voor het laden in de buitenlandse haven

Bij uitvoer:

 • wegtransport: 2 uur voor passage bij de grens
 • spoor: 4 uur voor koppeling aan de locomotief met buitenlandse bestemming
 • luchtvaart: 2 uur voor vertrek uit de VS
 • zeevaart: 24 uur voor vertrek uit de laatste Amerikaanse haven

24 Hours Rule

Bijna negentig procent van de lading die de Verenigde Staten binnenkomt, gaat per container. Dat zijn zo’n acht miljoen containers per jaar. Voor containervervoer per schip geldt, dat de rederij de manifestgegevens minstens 24 uur voor belading kenbaar moet maken aan de Amerikaanse douane. Voor de verlader betekent dat extra verplichtingen voor het doorsturen van informatie aan de vervoerder, over de lading, verpakking, transport, codes van containers en route.

Dit moet 72 uur van tevoren. Hierdoor is er genoeg tijd voor een risico-analyse en eventueel annulering van de verzending. Als de eindbestemming van de lading verandert, moet er opnieuw aangifte worden gedaan. Bevestiging hiervan brengt administratieve kosten met zich mee. Verladers naar Amerika doen er verstandig aan goede afspraken te maken met de rederij.

Container Security Initiative (CSI)

Het Container Security Initiative (CSI) wordt ondersteund door de G8 (de acht meest geïndustrialiseerde landen: Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Rusland en het Verenigd Koninkrijk). Het bevat richtlijnen voor de controle van mondiaal containervervoer, waarbij tracking & tracing een steeds belangrijker rol speelt. De douane gaat uit van extraterritoriale werking van het Amerikaanse recht en wil de informatie over zendingen zo vroeg mogelijk krijgen, zodat risicoanalyses mogelijk zijn vóórdat de goederen in de Verenigde Staten aankomen.

Aangifte van voedingsmiddelen bij import naar de VS

De ‘Food & Drug Administration’ in de Verenigde Staten stelt importeurs of agenten verplicht om vooraf een elektronische aangifte te doen wanneer voedsel wordt ingevoerd, per artikel en zelfs per verpakkingsformaat. De Food & Drug Administration (FDA) heeft een complete lijst samengesteld met codes per product.

Bij aangifte doen moet de informatie niet langer dan 5 dagen van te voren ontvangen zijn. Anderszijds geldt een minimum voor aangifte, dat verschilt per modaliteit:

 • wegtransport: 2 uur voor aankomst
 • spoor: 4 uur voor aankomst
 • water: 8 uur voor aankomst

Voor de invoer van voedsel en voedingsmiddelen is goedkeuring van de FDA vereist, ook als het via de post wordt verzonden.

Registreren

Bedrijven die zich bezig houden met de productie, verpakking of opslag van voedingsproducten en dranken die voor consumptie in de VS zijn bestemd, moeten zich registreren. Voor bedrijven die buiten de VS gevestigd zijn, is hierbij een registratieagent nodig. Nalaten van registratie wordt gezien als misdrijf. Lading kan in beslag worden genomen en de verantwoordelijke personen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Registratie is mogelijk bij de Food & Drug Administration.

Voor verladers betekent dit het volgende:

 • bedrijven die goederen naar de VS exporteren, krijgen te maken met verscherpte controles op containers en lading
 • omdat de manifestgegevens 24 uur voor belading bij de douane bekend moeten zijn, moeten verladers hun informatie al 72 uur van te voren doorgeven aan de reder
 • voedselproducenten/-verpakkers moeten zich laten registreren bij het FDA
 • voorschriften worden wellicht omgezet in nieuwe eisen voor douaneprocedures
 • hoge kosten van inklaring door veiligheidscontroles door de Amerikaanse douane

Toekomstige ontwikkelingen

Uitklaring is in de Verenigde Staten binnenkort slechts mogelijk bij gebruik van de volgende systemen:

 • PAPS: Pre-Arrival Processing System
 • BRASS: Border Release and Selectivity System, formerly known as line release
 • FAST/NCAP: Free and Secure Trade/National Customs Automation Program

Controle op lading wordt waarschijnlijk aangescherpt, met risico op vertraging tot gevolg. Dit blijft echter beperkt door het gebruik van steeds geavanceerder detectie-apparatuur.

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder