Voedingsmiddelen

Voedselveiligheidsnormen beschermen de gezondheid van de consument.

Regels hierover voor de EU staan in de Algemene Levensmiddelen Verordening, voor de Verenigde Staten in de General Food Law.

Traceerbaarheid

De Algemene Levensmiddelen Verordening stelt onder meer ‘traceerbaarheid’ verplicht. Daarmee wordt bedoeld dat het voedsel in alle stadia van de goederenstroom (productie, verwerking, distributie) moet zijn te volgen. Het begrip ‘traceerbaarheid’ wordt nader toegelicht op de website van de Voedsel- en Warenautoriteit.

Een bedrijf moet op ieder moment kunnen aantonen van wie producten zijn ontvangen en aan wie producten zijn geleverd. Daarbij gaat het om:

  • van wie komen de grondstoffen van het onveilige product (naam en adres)
  • het soort product
  • aan wie zijn onveilige producten geleverd (naam en adres)
  • de datum van leverantie

Registreren

Sinds 2006 is de nieuwe Europese wetgeving voor hygiëne van levensmiddelen en diervoeders van kracht. Ieder bedrijf dat levensmiddelen of diervoeders (inclusief grondstoffen en additieven) produceert, verwerkt, vervoert of verhandelt, moet de vestigingen die onder het bedrijf ressorteren laten registreren. Registreren kan via internet bij de Voedsel en Warenautoriteit.

De complete veiligheidsvoorschriften voor voedselproducenten is te vinden via de website van de EU.

Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB)

Het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB), een directoraat van de Europese Commissie, controleert op voedselveiligheid in de EU.

Food & Drug Administration (FDA)

De ‘Food & Drug Administration’ in de Verenigde Staten stelt bij import van voedsel importeurs of agenten verplicht om vooraf een elektronische aangifte te doen. De Food & Drug Administration heeft een lijst samengesteld met codes per product.

De informatie moet niet langer dan vijf dagen van te voren ontvangen zijn. Anderzijds geldt een minimum voor aangifte, dat verschilt per modaliteit:

  • wegtransport: 2 uur voor aankomst
  • spoor: 4 uur voor aankomst
  • water: 8 uur voor aankomst

Voor de invoer van voedsel is goedkeuring van de FDA vereist.

In de VS geldt ook een wet voor voedseltransport, the Bioterrorism Act BTA. Exporteurs van voedingsproducten zijn verplicht zich te laten registreren bij de Food and Drug Administration om de risico’s van bioterrorisme te minimaliseren. Bedrijven die buiten de VS zijn gevestigd, hebben hiervoor een registratie-agent nodig. Meer informatie is te hierover staat op de website van de Food and Drug Administration.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder