Wegtransport en containers

Van het vervoer van goederen gaat 44 procent over de weg. Wegvervoer is de meest kwetsbare vervoersmethode, gezien de gemakkelijke toegang tot de vrachtauto als deze stilstaat.

Diefstal van lading en smokkel (mensen, wapens) komen nogal eens voor, vooral in Zuid-Europa.

Seals

Seals (verzegelingen) mogen in vorm en dimensie variëren, zo lang de identificatiemarkeringen goed leesbaar zijn. Volgens de EU-voorschriften moeten seals:

 • zekerheid bieden bij normaal gebruik
 • gemakkelijk herkenbaar zijn
 • onmogelijk te vervalsen zijn
 • zo gemaakt zijn, dat inbreuk zichtbare sporen achterlaat
 • gemaakt zijn voor éénmalig gebruik, of specifieke identificatie bevatten

International Convention for Safe Containers

De ‘International Convention for Safe Containers’ stelt voorschriften op om:

 • risico en schade tijdens overslag te minimaliseren
 • alle containers (intermodal loading units; ILU) in de toekomst te voorzien van een anti-inbraakalarm of een elektronische verzegeling
 • containers te gebruiken die zijn goedgekeurd door de ISO, voor snellere doorvoer codering en identificatie juist te laten zijn

Voor verladers betekent dit dat zij:

 • de manifestgegevens tijdig moeten doorsturen naar de ontvanger en naar de douane in het land van bestemming (prior notice)
 • rekening moeten houden met noodzakelijke investeringen om containers en lading te beschermen. Voor risicovolle goederen biedt de elektronische verzegeling de meeste zekerheid
 • bij voorkeur containers gebruiken die zijn voorzien van een ‘safety approval plate’. Deze bevat onder andere datum van fabricage, identificatienummer en maximumlaadgewicht

Maatregelen verladers

Verladers kunnen ook zelf maatregelen nemen:

 • de toegang tot het bedrijf/de goederen beperken
 • extra toezicht m.b.v. camera’s en portier
 • verzegeling van containers nauwkeurig vastleggen
 • ook lege containers verzegelen

Ontwikkelingen in de toekomst

Verzegeling van lege containers wordt voorgeschreven. Dit is nu nog niet het geval; toegangs-, zegel- en ladingcontroles op de overslagplaats zijn daarom nooit overbodig.

De mogelijkheden van de zogenaamde ‘slimme’ containers worden nog verder worden onderzocht. Ze worden (door de verlader) voorzien van een elektronisch zegel, dat zelf informatie kan uitzenden, zoals gegevens over de lading van de container en of de container open is geweest tijdens de reis. Zo kan de controle op zegels worden geautomatiseerd en vergemakkelijkt.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder