Zeescheepvaart en havens

Bij het vervoer van goederen over zee ontstaat het risico al bij de afzender.

Zowel in administratieve als in fysieke zin door onjuiste of onvolledige informatie, of omdat de container niet is verzegeld of onbeheerd gelaten tijdens voortransport. Zeescheepvaart heeft te maken met een veelheid aan veiligheidsregimes.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is een speciaal ministerie, het ‘Department of Homeland Security’ belast met de interne en externe veiligheid. Sinds 2002 zijn ingrijpende maatregelen afgekondigd voor de maritieme sector. Deze hebben ook betrekking op de veiligheid in havens buiten de VS, op douaneprocedures en op risicoanalyse van lading die per schip in de VS wordt aangevoerd:

 • 24 Hours Rule: 24 uur vóór belading van een schip met bestemming VS, moeten de gegevens bij de douane in het land van bestemming bekend zijn. Met een risicoanalyse vóór vertrek wordt aangegeven of bepaalde lading wel of niet welkom is in de VS. Rederijen vragen daarom extra informatie over de lading van hun klanten. Verladers moeten daarom vaak de gegevens over de lading al 72 uur voor vertrek doorgeven
 • 10+2 Rule: met ingang van 26 januari 2009 moeten importeurs in de Verenigde Staten bepaalde ladinggegevens doorgeven aan de 'US Customs & Boarder Protection'. Het gaat daarbij om de volgende 10 gegevens:
  1. Naam en adres fabrikant
  2. Naam en adres verkoper
  3. Naam en adres koper
  4. Naam en adres ontvanger
  5. Laadadres
  6. Naam en adres groupagebedrijf
  7. Registratienummer van importeur
  8. Registratienummer ontvanger
  9. Land van oorsprong
  10. HTSUS-nummer (geharmoniseerde tariefcode)
 • ISPS (International Ship and Port Facility Security): deze is van toepassing op alle schepen die havens in de VS aanlopen en op havens waar voor Amerika bestemde lading is geladen. De ISPS Code werd ontwikkeld door de International Maritime Organisation (IMO). Scheepvaartmaatschappijen vertalen de ISPS Code zelf in eisen aan hun klanten, bijvoorbeeld voor de verzegeling van containers vanaf de fabriek
 • C-TPAT (customs-trade partnership against terrorism): dit systeem registreert ‘bekende’ afzenders en logistieke dienstverleners. Geregistreerde bedrijven lopen minder kans op fysieke controles. Voor buiten de Verenigde Staten gevestigde verladers is het (nog) niet mogelijk tot C-TPAT toe te treden

Voor deelname in C-TPAT is vereist:

 • procedures voor security
 • fysieke beveiliging
 • personeelscheck- en screeningprocedures
 • opleiding en training op het gebied van security en beveiliging
 • een ingevulde supplychainsecurity-vragenlijst voor de douane
 • ontwikkeling, implementatie en communicatie van een securityprogramma voor de goederenketen, in overeenstemming met de C-TPAT richtlijnen

Europa

In Europa is de regelgeving op maritiem gebied beperkt tot de introductie van de ISPS code en een herziening van het douaneregiem. Europese regels voor de intermodale keten zijn nog in ontwikkeling.

ISPS (International Ship and Port Facility Security): de EU-havens en schepen die EU-havens aanlopen, moeten dit veiligheidssysteem operationeel hebben. Ook voor grote productiebedrijven (chemie, ijzer en staal, kolen) met een eigen terminal gelden de eisen uit dit veiligheidssysteem. Rederijen en havenbedrijven belasten de investeringen in hun veiligheidssystemen door aan de verlader. Als schepen in havens worden geweigerd omdat zij niet ISPS zijn gecertificeerd of afkomstig zijn uit een niet-ISPS-haven, verstoort dit de logistieke keten. Verladers doen er verstandig aan vooraf zeker te stellen dat hun logistieke partners ISPS zijn gecertificeerd.

Ontwikkelingen in de toekomst

Het kunnen bewijzen van de identiteit wordt steeds belangrijker voor de totale ketenbeveiliging. Aangezien de wetgeving nog volop in ontwikkeling is, kunnen verantwoordelijkheden nog veranderen. Tot nu toe is verzegeling in ieder geval primair de taak van degene die de vracht aanbiedt voor vervoer.

Voor verladers die geregeld lading verzenden naar de Verenigde Staten wordt registratie in het C-TPAT-programma wellicht in de toekomst verplicht gesteld.

100% scanning van containers: In 2007 nam het Amerikaanse Congres een wet aan die bepaalt dat vanaf 2012 alle containers met bestemming VS in de haven van vertrek moeten worden gescand. Hiertegen bestaat wereldwijd veel oppositie, zelfs bij het Amerikaanse Customs & Boarder Protection (CBP). EVO zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat deze maatregel naast alle andere eisen wordt doorgevoerd.

Aanbieders van kunststof en metalen verzegelingen voor containers

Beurtvaartadres bVa
www.bvabv.nl
Hofweg 33
2631 XD Nootdorp
telefoon (088) 552 21 11

Luyten Products
www.sluitzegels.nl
Edisonweg 12 a
3291 CK Strijen
telefoon (078) 674 74 06

Handelsonderneming/Containerspecialiteiten Navacqs
www.navacqs.nl
Pannerdenstraat 15
3087 CH Rotterdam
telefoon (010) 495 00 00

Transposafe Systems Holland
www.transposafe.nl
Wattstraat 7a
2171 TP Sassenheim
telefoon (0252) 24 12 31

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder