Het evalueren van de voortgang

Jij en jouw werknemer komen regelmatig bij elkaar om te bekijken of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en wat de resultaten zijn.

Eventueel moeten afspraken worden bijgesteld omdat feiten en omstandigheden zijn veranderd. Of omdat het herstelproces vertraagd of juist versneld kan zijn. Het is raadzaam om minimaal een keer per zes weken gezamenlijk overleg te voeren.

Andere werkgever

Jij en jouw werknemer kunnen ook kijken of het mogelijk is een baan bij een andere werkgever te vinden, mocht het niet (meer) mogelijk zijn voor jouw werknemer om op de eigen werkplek terug te komen.

Arbo-dienst

De Arbo-dienst volgt het medisch herstel van jouw werknemer nauwlettend en bekijkt aan de hand daarvan de mogelijkheden om het werk te hervatten. De Arbo-dienst kan je adviseren om het plan van aanpak bij te stellen. Ook met de Arbo-dienst moet je dus regelmatig contact onderhouden.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder