Ongeschiktheid tot werken

Bij langdurige ziekte kan het voorkomen, dat je vraagtekens plaatst bij de voortduring van de arbeidsongeschiktheid van jouw werknemer.

Bijvoorbeeld bij tegenstrijdige verklaringen over de aard van de ziekte of als je het vermoeden heeft dat uw werknemer elders werkzaam is.

Arbo-arts en UWV

In eerste instantie zal de Arbo-arts bepalen of uw werknemer arbeidsgeschikt is of niet. Als je het niet eens bent met het oordeel van uw Arbo-arts, dan kun je het UWV om een deskundigenoordeel (second opinion) vragen.

Bij een deskundigenoordeel kijkt een arts en/of arbeidsdeskundige van het UWV met een onafhankelijke blik naar de situatie van jouw werknemer. Ze stellen een onderzoek in en maken daarbij zo mogelijk gebruik van de informatie uit de probleemanalyse en het Plan van aanpak.

Het UWV geeft een oordeel over de arbeids(on)geschiktheid, uw reïntegratie-inspanningen of die van uw werknemer en over passend werk binnen het bedrijf.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder