Ontslag tijdens ziekte

In principe heeft een zieke werknemer recht op ontslagbescherming.

Na twee jaar heeft u pas de mogelijkheid een langdurig zieke werknemer te ontslaan. Voorwaarde daarbij is dat u samen met uw werknemer voldoende heeft geprobeerd om hem of haar te reïntegreren. Bijvoorbeeld door verandering van functie binnen jouw bedrijf.

Loondoorbetaling

Als je volgens het UWV na twee jaar onvoldoende heeft gedaan om jouw werknemer te reïntegreren, dan moet je jouw werknemer nog maximaal één jaar loon doorbetalen. De periode van verplichte loondoorbetaling bij ziekte loopt gelijk op met de periode waarin het wettelijk opzegverbod tijdens ziekte geldt. Bij verlenging van de loondoorbetalingsverplichting wordt de termijn voor het wettelijk opzegverbod bij ziekte dus ook verlengd.

Voorwaarden

Na twee jaar ziekte is ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • jouw werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden
  • jij en jouw werknemer hebben voldoende reïntegratie-inspanningen verricht, maar zonder resultaat
  • reïntegratie van uw werknemer, in een aangepaste of passende functie, is binnen afzienbare tijd in het bedrijf niet mogelijk. Ook niet door scholing

Als je aan de genoemde voorwaarden heeft voldaan, dan kun je de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. In dat geval is een ontslagvergunning niet nodig.

Ontslagvergunning

Als jouw werknemer niet instemt met het ontslag, dan kun je een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder