Plan van aanpak

Bij een dreigend langdurig ziekteverzuim geeft de Arbo-dienst uiterlijk zes weken na de eerste ziektedag een oordeel.

De dienst adviseert welke mogelijkheden er zijn jouw werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Case manager

Als uit het advies blijkt dat werken aan herstel en reïntegratie mogelijk en zinvol is, dan maak je samen met jouw werknemer uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak. Je wijst daarbij samen met jouw werknemer een case manager aan die de uitvoering van het plan bewaakt. De case manager houdt dan contact met jouw werknemer, Arbo-dienst en met jou.

Hij ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat de partijen goed blijven samenwerken om het herstel van jouw werknemer te bevorderen. In veel gevallen wordt de afdeling Personeelszaken aangewezen als case manager, of de leidinggevende, maar ook een Arbo-dienst of reïntegratiebedrijf kan deze taak op zich nemen.

In de achtste week begin je ook met het bijhouden van het reïntegratiedossier.

In het plan van aanpak staat:

  • wat de perspectieven zijn voor jouw zieke werknemer
  • welke werkzaamheden jouw werknemer nog zou kunnen uitvoeren
  • of jouw werknemer aangepast werk kan uitvoeren
  • welke tussenstappen er genomen kunnen worden
  • welke werkaanpassingen of trainingen gedaan kunnen worden
  • of er een reïntegratiebedrijf moet worden ingeschakeld

Kortom: alle afspraken over herstel, reïntegratie en werkhervatting worden in het plan van aanpak opgenomen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder