Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting

De verlenging van de loondoorbetalingsplicht is een extra financiële prikkel om je te blijven inspannen het ziekteverzuim terug te dringen en jouw zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.

Verantwoordelijkheden

De verdeling van verantwoordelijkheden tussen jou en jouw zieke werknemers wordt geregeld door de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet geld ook in het tweede ziektejaar. Zo blijft onder meer de verplichting bestaan om aan het eind van de loondoorbetalingsperiode een reïntegratieverslag op te stellen.

Na twee jaar bepaalt het UWV op basis van het verslag of beide partijen zich voldoende hebben ingespannen voor re-integratie. Het is mogelijk dat het UWV oordeelt dat je niet genoeg aan de re-integratie van uw zieke werknemer hebt gedaan. De loondoorbetalingverplichting zal dan worden verlengd tot maximaal 1 jaar!

Stopzetten

Als jouw zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, kun je tijdelijk de loondoorbetaling stopzetten. In het uiterste geval kan het niet meewerken aan werkhervatting zelfs aanleiding zijn tot ontslag.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder