ZZP (zelfstandige zonder personeel)

In het regeerakkoord 2017 – 2022 kondigde het kabinet enkele maatregelen aan om de positie van zzp’ers te verbeteren. Ook zou de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden verduidelijkt om beide partijen meer zekerheid te bieden over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking.

Artikelen in dit dossier

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder